INSTRUKCE | Mentální trénink

přejí úspěch všem. Vědí totiž, že úspěch

nemůže trvat věcně a že každý má právo

na svoji chvilku slávy. To jim nezpůsobuje

negativní emoce, právě naopak. O to více

pracují na svých plánech a svého úspěchu

pilnou prací postupně dosáhnou.

12. NEBOJÍ SE PROHRY

Úspěšní lidé se porážky nebojí.

to připraveni a žádný problém je nedokáže zastavit a přimět je vzdát se.

6. NEBOJÍ SE USTOUPIT

Silný člověk ví, kdy je pravý čas ustoupit

a kdy má cenu ještě bojovat. Nenechá se

manipulovat ani vtáhnout do nějaké hry,

která pro něho není výhodná nebo ho připraví o drahocenný čas a energii. Pokud

zjistí, že nemá pravdu nebo něco nedokáže, přizná si to bez pocitu viny a sám

ustoupí. Ví, kdy je ten správný čas udělat

takové rozhodnutí, a nenechá se při tom

ovlivnit vnějšími vlivy. Rozhoduje se na základě svých vlastních zkušeností a postojů.

Když se mu něco nepovede a musí ustoupit, ví, že je to pro jeho dobro, a necítí se

byt frustrovaný či ponížený. Jeho víra v sebe

samého zůstává stejná a jeho psychika je

pevná jako skála.

7. NECHTĚJÍ SE ZAVDĚČIT KAŽDÉMU

Silný jedinec nepotřebuje ke svému životu

chválu druhých. Nesnaží se dělat lepším,

než je. Zná svoji cenu a nemusí mu to

dokazovat druzí lidé. Pokud se neustále

snažíme lidem zavděčit a potřebujeme

vědět, že si o nás lidi myslí jen to dobré,

svědčí to o našem nízkém sebevědomí.

Silný jedinec umí říci v pravou chvíli NE.

Nenechá se manipulovat proto, aby se

zalíbil. Má pevné názory a ví, kdy může

a chce být nápomocný a kdy nikoliv.

8. NEBOJÍ SE ZMĚNY

Změna nemusí být jednoduchá pro naši

psychiku, přesto se duševně silní a úspěšní

lidé změně nebrání. Zvažují pečlivě, o jakou změnu se jedná, jestli jim bude přínosem, a nebrání se jí za každou cenu.

Změnu povazují za možnost učit se novým

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

věcem, za nutnost posunout se ve svém

životě dál. Ví, že změna si vyžaduje určité

úsilí, a považují ji za nedílnou součást života. Silní lidé nelpí na minulosti, ale kráčejí

vpřed vstříc novým věcem a zážitkům.

9. NESOUSTŘEDÍ SE NA TO, CO

NEMAJÍ POD KONTROLOU

Úspěšní lidé se zaměřují jen na to, co mohou sami změnit, a neplýtvají energií na lidi

a věci, které jsou mimo jejich kontrolu. Pocit, že musíme mít vše pod kontrolou, způsobuje stres, úzkost a vede k frustraci.

10. NEBOJÍ SE RISKOVAT

Silní a úspěšní lidé vědí, že občas je nutné

riskovat. Umí si v hlavě spočítat, co je až

příliš a co akorát. Nebojí se něco investovat a také ztratit, protože chápou, že stoprocentní jistota prostě není. Vystoupení

z komfortní zóny jim umožní zlepšovat své

dovednosti a získat daleko více, než kdyby

vůbec neriskovali. Vědí, kdy je ten správný

čas, a nedělají své kroky ukvapeně. Když

začnou riskovat, mají dopředu promyšlené

jednotlivé kroky. Vědí, jaké plusy i ztráty to

nese. Pokud jim něco nevyjde, berou to jako

součást života a nehroutí se po takovém

neúspěchu. Jsou odvážní a cílevědomí.

11. NEVADÍ JIM ÚSPĚCH DRUHÝCH

Psychicky silným lidem nevadí, když se

druhým lidem daří. Řídí se mottem „Přej

a bude ti přáno“. Ať už jsou to blízcí lidé,

konkurenti, soupeři. Nežárlí na úspěchy

druhých a přejí jim je. Pokud někomu vadí

úspěch lidí kolem, ukazuje to na nízké

sebevědomí a duševní nezralost. Jejich

život je plný energie, sdílení úspěchů

a empatie k druhým lidem. Jsou upřímní,

a i kdyby se jim v danou chvíli nedařilo,

Úspěšní lidé chápou, že nikdo nemůže vyhrávat neustále. Berou prohru jako možnost

odhalit své slabší stránky a příležitost pracovat na nich. Prohra je psychicky nepoloží,

ale nastartuje v nic sílu dělat ještě více, hledat nové cesty a překonávat další překážky.

Váží si toho, co umí, a těží sílu ze svých předešlých úspěchů. Pracovitost a pozitivní odhodlání jim pomáhá prohru překonat a získat ještě vetší duševní sílu a úspěch.

13. NEBOJÍ SE POŽÁDAT O POMOC,

POKUD TO POTŘEBUJÍ

Když se psychicky vyzrálý člověk ocitne na

křižovatce života a potřebuje pomoc, nebojí

se a nestydí se o ni požádat. Nebere to jako

slabost, ale jako odhodlaní dostat se z takové situace. Ví, že pohled druhého člověka

mu může poskytnout návod nebo řešení,

které z jakýchkoliv důvodů nedokázal sám

vidět. Důvěřuje lidem a nemyslí si, že jenom

on sám umí vše nejlépe a že si v každé situaci musí umět poradit sám. Nemá pocit

selhání, když žádá o pomoc, ale uvědomuje

si, že každý člověk potřebuje někdy v životě

ukázat nový pohled a směr. Cítí v tom sílu

a umí tyto rady velice efektivně vyhodnotit

a využít ve svůj prospěch.

STRUČNÁ VIZITKA

MGR. ANDREA ZMĚLÍKOVÁ, ACC (ICF)

Profese: kouč a mentální trenér

Vzdělání a certifikace:

- Univerzita Jana Amose Komenského (psychologie,

komunikace, marketing)

- Results Coaching Systems (NeuroLeadership Group)

– akreditované kurzy ICF pro profesionální kouče

- ACC (Associate Certified Coach) – stupeň

certifikace mezinárodní federace koučů ICF

- Profesionální trenérská třída č. 1

Web: www.profikoucink.eu

35