CESTY ZA GOLFEM | Letem světem

Mezi válkami zrušil dlouholetý prezident

klubu lord Suffield roční poplatky, aby

klub přežil nedostatek prostředků svých

členů v těch časech, a sám převzal náklady. Pěkné…

O Honorable Company of Edinburgh Golfers jste jistě slyšeli v souvislosti s Open

atd. Hrávali spolu s dalšími dvěma kluby na

hřišti Royal Musselburgh a prý zde mají

Old Club Cup, malou klubovou soutěž, kterou hrávají od roku 1774. Čert jim věř…

V roce 1874 se osm gentlemanů sešlo

v kanceláři montrealských doků a zapili

založení něčeho, co se záhy stalo nejstarším klubem v Severní Americe: Royal

Montreal. Napřed hráli ve svých rudých

kabátcích v místním parku mezi odpočívajícími občany, pak už to bylo neúnosné, našli pozemek, dodnes se ještě

třikrát stěhovali. Hřiště je velice vážené,

patří k nejlepším, v roce 1997 se u nich

konal Prezidentský pohár.

Britové svou kulturu šířili po celém impériu. Tak se golf dostal i na Ceylon,

dnešní Srí Lanku. Royal Colombo založili v roce 1879, napřed sdíleli prostory

s hráči ragby, kriketu, póla a dalšími.

O rok později se devět gentlemanů sešlo

v klubovně k první výroční chůzi a pak

už se věci daly do pohybu. Titul Royal ale

dostali až v roce 1911.

Podobně Melbourne, dnes jeden z nejlepších klubů světa Royal Melbourne začal roku 1890 neformálními souboji hráčů,

většinou se skotskými kořeny, na improvizovaných plochách. Pak v roce 1891 shromáždili 100 mužů, ochotných složit 15

guineí, ti získali doživotní členství a titul

Zakladatel klubu. V těch dobách nebylo

daleko od slov k činu, už o pár týdnů později hráli na devíti jamkách…

Royal Durban je jedním z mála klubů,

jejichž hřiště leží uprostřed dostihové

dráhy. Ten založili tři muži, ale byli to

chlapi šikovní – v listopadu 1885 v Jižní

Africe začínalo léto a než skončilo, hráli

devět jamek a podstatně jich přibylo.

V jamkách mívali prázdné plechovky,

greeny tvořila udupaná hlína, ferveje žali

pomocí oslem tažené sekačky. Stromy

a keře nesměli vysadit, aby neclonily výhled na závodící koně.

Původní rudé kabátky, v nichž hráli členové Royal Montral GC, dnes můžete spatřit v klubovně.

54 | GOLF

Royal Calcutta – nejstarší golfový klub

mimo britské ostrovy – založili roku

1829 a slovo Royal se v Indii stalo synonymem pro celý golf. Zajímavý je rozpočet klubu z roku 1876: sada holí tehdy

stála 9 rupií, na mzdy zaměstnanců měli

ten rok 720 rupií, ale výdaje za vypitý

alkohol dosahovaly 200 rupií: to muselo

být pozoruhodné množství… Dnes tu

hra vyjde na 450 rupií.

Královský golfklub Hong Kong založilo 13 golfových nadšenců, dělili se

o místo na hru s fotbalisty, hráči póla, kriketu, bandy hokeje a vojenskými přehlídkami. Pak našli jiné místo, kde se kromě

golfu dalo i perfektně koupat, což někteří

členové mísili, a když jich bylo těsně nad

sto, naznali, že hřiště bývá přelidněno,

a značně omezili hru žen. Nové místo

umožňovalo absolvovat část hřiště jízdou

na lodičce, jiní hráči jezdili na ponících,

zatímco jim kedíci nesli hole a tašky s občerstvením pěšky. Před dvaceti lety se na

výročním mítinku zřekli označení Royal.

Dalo by se psát dál a dál, ale další průzkum

už necháme na laskavém čtenáři.