AKTUÁLNÍ TÉMA | Pravidla golfu 2019

Strašák, nebo úleva? Příchod nových pravidel platných od ledna letošního roku

přináší rozporuplné reakce. Snaha zjednodušit a modernizovat přinesla současně obavu z nové terminologie i nových

postupů. Tentokrát jsme si posvítili na

pravidlo 13, jež se týká jamkoviště, místa,

kam určitě chceme dojít všichni. Zda jsou

avizované obavy na místě, posuďte sami.

Připravili: Josef Slezák a Josef Mikulášek

JAMKOVIŠTĚ (PRAVIDLO 13)

Účel: Pravidlo 13 je speciální Pravidlo pro jamkoviště. Jamkoviště jsou

speciálně upravená pro hraní míče po zemi a v každé jamce na každém jamkovišti je umístěna praporková tyč, proto zde platí určitá

jiná Pravidla než v ostatních oblastech hřiště.

13.1 Povolené a předepsané úkony na jamkovišti

Účel: Toto Pravidlo dovoluje hráči provést na jamkovišti úkony, které

nejsou běžně dovoleny jinde než na jamkovišti, jako možnost označit, zvednout, očistit a vrátit míč, opravit poškození a odstranit písek

nebo volnou zeminu na jamkovišti. Jestliže někdo náhodou způsobí

pohnutí míče nebo markovátka na jamkovišti, není to trestné.

13.1a Kdy je míč na jamkovišti

Míč je na jamkovišti, když jakákoli část míče:

• Se dotýká jamkoviště, nebo

• Leží na něčem nebo v něčem (třeba jako je volný přírodní předmět nebo závada) a je uvnitř okrajů jamkoviště.

Jestliže je míč jak na jamkovišti, tak i v jiné oblasti hřiště, viz Pravidlo 2.2c.

13.1b Označení, zvednutí a čištění míče na jamkovišti

Míč na jamkovišti může být zvednut a očištěn (viz Pravidlo 14.1).

Místo, kde míč ležel, musí být označeno předtím, než je míč zvednut, a míč musí být vrácen na původní místo (viz Pravidlo 14.2).

13.1c Povolené úpravy jamkoviště

Během kola nebo doby, kdy je hra zastavena podle Pravidla 5.7a,

může hráč na jamkovišti vykonat následující úkony bez ohledu na to,

jestli je jeho míč na jamkovišti nebo ne.

(1) Odstranění písku a volné zeminy. Písek a volná zemina na

jamkovišti (avšak ne kdekoli jinde na hřišti) mohou být beztrestně

odstraněny.

(2) Oprava poškození. Hráč může beztrestně opravit poškození

jamkoviště tak, že podnikne rozumné kroky k tomu, aby uvedl jamkoviště do co možná původního stavu, avšak pouze:

Za použití své ruky, nohy nebo další části těla nebo běžného nástroje k opravě stop po dopadu míčů, týčka, hole nebo jiné běžné

části výstroje, a

• Bez zbytečného zdržování hry (viz Pravidlo 5.6a).

Nicméně jestliže hráč zlepší jamkoviště tím, že jeho úkony překročí

rozumnou míru potřebnou k obnově jamkoviště do původního stavu

(třeba vytvořením cestičky k jamce nebo použitím nepovoleného

předmětu), obdrží hráč všeobecný trest za porušení Pravidla 8.1a.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

51