ROZHOVOR | Markéta Vaňková

Potřeba měnit věci

Právě tato skutečnost vedla JUDr. Markétu Vaňkovou k výměně advokacie za politiku.

V říjnu povede do voleb brněnskou ODS, a tak není bez zajímavosti vyslechnout si,

jaké problémy považuje lídryně strany za nejpalčivější.

Co vedlo úspěšnou advokátku

k tomu, že přijala pozici volební

lídryně ODS v brněnských volbách

a tím potažmo i pozici kandidátky

na primátorku města?

Jsem v politice už dlouho, zastupitelkou

městské části Brno-střed jsem již čtvrté

volební období, před dvěma roky jsem

byla dvojkou ODS na krajské kandidátce,

ODS ale skončila v opozici. Nikdy jsem

však neuvažovala o výměně advokacie

za politiku. Ale zajímám se trvale o dění

v Brně i na celostátní úrovni, vadí mi, že

vznikla vláda s podporou komunistů, a vidím, že Brno v posledních čtyřech letech

stagnuje v řadě zásadních věcí. To mne

dovedlo k rozhodnutí pokusit se alespoň

na brněnské úrovni situaci změnit. Můj

přínos je, že jsem právnička – právní problémy zasahují do všech oblastí.

Brno toho má k řešení určitě

hodně, ostatně jako každé město,

jemuž je kvůli rozvoji stávající infrastruktura těsná…

Přesně. Asi nejpalčivější je doprava, parkování, jak se vyhnout kolapsům a kolonám. Aut přibývá každým dnem, ulice

širší nejsou. K tomu uzavírky, které

nejsou mezi jednotlivými městskými

a soukromými subjekty koordinovány;

když se dva či více z nich předem nedohodnou a rozkopou každý nějakou ulici,

vznikají neřešitelné rébusy bez možnosti objížďky. Už dřív zde byl pokus vytvořit komisi koordinující opravy a uzavírky, ta ale v současnosti není funkční:

to je pro budoucí roky nezbytné. A nastavit smluvní podmínky tak, aby se

pracovalo co nejintenzivněji a snižovala

se doba uzavírek, vybírat firmy, které

to dokážou.

Hodně se mluví o uspěchaném zavádění rezidentního parkování

těsně před volbami. Nemělo se to

86 | GOLF

nechat na příští koalici, aby si pak

poradila i s problémy, které kolem

parkování vyvstanou?

Jsem konsekventní, mám ráda, když se

věci napřed připraví a pak provádějí.

Tady vidím jako důležité začít zvyšováním počtu parkovacích míst. Pouhé

zpoplatnění jejich nedostatek nevyřeší.

Před čtyřmi lety jsme schválili strategii

parkování, dle které měly být vybudovány nové parkovací domy a parkoviště

P+R, následně mělo být zavedeno rezidentní parkování, v pilotní fázi bez poplatků. Bohužel současná koalice nevybudovala téměř žádná nová parkovací

místa a nesystémově spouští rezidentní

parkování. Pokud se ODS dostane do

koalice, zasadíme se o zrušení poplatků

nejméně na rok, aby se dalo vyhodnotit, jak systém funguje. A zejména je

nezbytné okamžitě zvyšovat počet parkovacích míst. Město může stavět parkovací domy ze své úrovně, nebo dát

prostor soukromým investicím. Další

cestou jsou nízkonákladová parkoviště,

hlavně v sídlištích. V okolních městech

se objevují dvoupatrová parkoviště s využitím nerovného terénu, taková místa

se dají najít i v Brně.

Co nádraží a severojižní diametr?

To je nekonečný problém. Zastupitelstvo města schválilo variantu U řeky, ale

podmínilo ji výstavbou severojižního kolejového diametru. S tím nesouhlasím,

je totiž obava, že vláda nedá peníze

na oboje – možná však ani na samotné

nádraží. Já osobně podporuji odsunutou variantu, ale je to vysoce odborná

otázka, zásadní je studie proveditelnosti, kterou zpracovala Správa železniční dopravní cesty, z níž vyšla jako

vhodnější varianta U řeky. Při jednání je

nyní priorita, aby vláda poskytla peníze

a nádraží se začalo stavět, neboť jej

Brno nutně potřebuje.

Brno tíží také stoupající ceny bytů

a nedostatek míst v domech pro

seniory.

Jedním z důvodů rostoucích cen bytů

je zastaralý územní plán, který nenabízí

dostatek ploch pro další výstavbu. Nový

ÚP, který má rozšířit možnosti výstavby,

by měl být schválen nejpozději do roku

2022, nově na něm pracuje KAM, Kancelář architekta města Brna, jeho zpracování je zásadní otázkou. Věřím, že

jakmile se zvýší nabídka bydlení, půjde

cena dolů.

Pro seniory chybí Brnu velké množství

míst, řádově dva tisíce. Tyto domy je potřeba stavět z úrovně města. Další cestou, jíž bychom chtěli jít, je zvyšovat

podporu lidem, kteří poskytují seniorům

domácí péči. Toto je dotováno státem

a krajem, chtěli bychom pomáhat i na

městské úrovni. Obecně si myslím, že

je třeba věnovat více péče lidem, kteří

celý život pracovali a dnes zestárli, než

těm, kteří státu bez objektivních příčin

nic nepřinesli.

Do rozhovoru se bohužel nevešlo několik

dalších témat – kultura, veletrh, Brno jako

centrum školství a vědy, migrace… Tak

snad někdy příště.

Za rozhovor děkuje Ivo Doušek

Foto: archiv Markéty Vaňkové

JUDR. MARKÉTA VAŇKOVÁ

Brněnská rodačka a patriotka, už 16 let působí v komunální politice, stále v ODS, v současnosti jako zastupitelka městské části Brno-střed a krajská zastupitelka.

Primární příjem má z advookacie (vlastní kancelář), je

vdaná, má dva devítileté

syny. Zájmy – rodina, poli-tika, divadlo, cestování, re-kreační sport. Zvláštní zna-mení – vyjadřuje se velmi

souvisle, v ucelených větách a souvětích. Miluje

a propaguje Brno.