Inzerce

SVĚTOVÝ GOLF | Co se klube v klubech

Po operaci a úrazech

chce být každý v poĔádku co nejdĔíve

Lék Wobenzym®

800 tbl.

300 tbl.

200 tbl.

Informujte

f

jt se u svého

éh lék

lékaĔe.

Ĕ

Více na www.wobenzym.cz

urychluje hojení, výraznĐ zkracuje

dobu léĎby po úrazech a operacích

StáhnĐte si mobilní aplikaci

Wobenzym 4U

na App Store, na Google play nebo na

http://wobenzym.cz/wobenzym-4u.

19 | GOLF

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.