Vysoký finiš

=

vysoká rána

Některé greeny bývají vyvýšené, případně

složené z několika úrovní, tudíž pro co nejpřesnější přiblížení k vlajce potřebujete zahrát vysokou přihrávku. Můžete pochopitelně

volit nižší ránu, která je snazší, nicméně obvykle se tak nedostanete

dostatečně blízko k jamce. Vysoká přihrávka vyžaduje atakovat míč

pod strmějším úhlem, ačkoliv jej máte v postoji více vpředu.

Švih u vysoké rány bude logicky delší a tomu odpovídá i prošvihnutí.

To je dlouhé jednak díky větší akceleraci než u přihrávek s nižší trajektorií, jednak popisovanou pozicí míčku blíže přední noze. Strmý

švih a poloha míče podpoří silnou zpětnou rotaci, takže se míček na

greenu rychle zastaví.

Razance

Hru ze svahu dolů v bankru s vysokou

stěnou považují amatérští hráči za jeden

z největších strašáků. S trochou tréninku ale tyto údery zvládnete. Kladou

nároky jak na výšku, tak na délku úderu,

přičemž podstatné jsou dvě věci.

První je akcelerace rukou, abyste docílili

potřebné rychlosti hlavy hole a míč získal d

dostatek energie na překonání stěny bankru. Druhou věcí je

otevřít líc hole při zaujímání postoje. Úhel musíte udržet dostaotev

tečně dlouho po odehrání míčku. Energie vložená do švihu vás

tečn

sama dovede do správného protažení rány.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

31