INSTRUKCE | Mentální trénink

amygdala, která je zodpovědná za pocity strachu.

V tomto stavu dochází k pocitu

zkreslení času, ztráty potřeby řešit

své sebevědomí, strach ze selhání

úplně vymizí a ztrácí se i vnitřní

kritik. Mozek, který je takto připraven, může naplno věnovat svoji

kapacitu na podání vrcholového

výkonu.

Stavem flow se intenzivně zabýval maďarský profesor Mihaly Csikszentmiháyi.

Pocity, které při něm lidi zažívají, popsal

následovně:

• Pocit, že máme naprosto jasné, efektivní a náročné cíle.

• Pocit, že jsme správně motivovaní.

• Pocit, že se maximálně koncentrujeme

a umíme udržet lehce pozornost, aniž

bychom to vědomě chtěli. Děje se to

plně automaticky.

• Pocit, že aktivita, kterou děláme, je naše

odměna.

• Cítíme nadčasovost a prožíváme zkreslený pocit času.

• Víme, že to dokážeme, a nepochybujeme vůbec o svých schopnostech.

• Naše dovednosti jsou v souladu s naší

výzvou.

• Cítíme rovnováhu mezi snadností a náročností úkolu.

• Máme pocit kontroly nad vším, co se

děje, vše je přirozené a nenucené.

• Někdy můžeme dokonce zažít stav, kdy

si ani nepamatujeme, jak jsme výsledku

dosáhli.

JAK DOSÁHNOUT FLOW?

Sportovci se ptají, co mohou udělat,

aby zvýšili své šance dosáhnout stavu

flow. Ve sportovní psychologii se popisuje, že tento stav se nedá přesně na

minutu naplánovat, ale ovlivňuje ho více

faktorů.

Mezi hlavní patří konfrontace s jasným cílem, kdy se v průběhu jeho dosažení dostavují konkrétní odpovědi,

to znamená, že dochází k dílčím

úspěchům. Je potřeba souhra fyzické

a psychické zdatnosti. Sportovec využívá své schopnosti na překonávání

nových náročných výzev, prahne

po dalším učení a získávání nových

dovedností.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Tyto výzvy musí být dostatečně silné,

musí vycházet z vlastního přesvědčení

a vůle. Flow nám přináší ztrátu sebeuvědomění, naprosté prožívání činnosti, kterou vykonáváme, a pocit jejího skvělého

zvládnutí.

Co tedy můžeme udělat pro to, abychom

si stav flow osvojili a využívali ho při turnajích, závodech nebo kdykoliv si to přejeme, tedy tehdy, kdy chceme dosáhnout

maximálních výkonů s lehkostí a radostí?

1. Nastavme se takové cíle, které

budou o něco vyšší, než jsou

naše současné schopnosti. Je důležité plánovat si je tak, abychom dosáhli té správné úrovně. Ta má veliký

vliv na dosažení stavu flow. Když jsou

cíle nízké, nedosáhneme ho, když

jsou příliš vysoké, nedosáhneme ho

nejspíše taky.

Výzvy jsou ideální, když leží nepatrně nad našimi možnostmi a my

máme obrovskou motivaci je dosáhnout. Dalším předpokladem je, že

jejich realizace je fyzicky a psychicky

v našich silách. Když tuto hranici najdeme, máme velikou šanci se do takovéto činnosti úplně ponořit, a to

bez zbytečné námahy. Nevnímáme

snahu, tlak, enormní úsilí. Jen si užíváme jednotlivé kroky a prožíváme je

v absolutní koncentraci a naplno.

2. Cesta k našim cílům by měla být

postupná a měla by se skládat

z menších krůčků. Postupné dosahování dílčích úkolů, které můžeme

nazvat krátkodobými cíli, nám dá pocit

spokojenosti, radosti a udrží naši motivaci po celou dobu na cestě k cíli. Tohle vše společně ovlivní naše setrvání

ve stavu flow.

3. Koncentrace je pro dosažení stavu

flow velice důležitá. Přímo v tomto

stavu již o ní nepřemýšlíme, protože to

jde samo, úplně automaticky se dokážeme koncentrovat. Ale v tréninkovém

procesu se dá trénovat a zlepšovat.

Proto ji trénujme v průběhu sportovní

přípravy a zlepšujme tuto dovednost

co nejvíce. Na začátku soutěže nám

pomůže dostat se do vytouženého

stavu. Pak si již naplno můžeme užívat turnaj nebo jakoukoliv činnost, aniž

bychom vynakládali nějaké obrovské

psychické úsilí.

4. Snižme možné rozptýlení. Omezme

vše, co nás může ovlivňovat a odvádět naše myšlenky od činnosti, kterou chceme skvěle vykonávat. Ať už

je to mobil nebo skvělá debata s kamarádem, cokoliv. Do stavu flow se

můžeme dostat tehdy, když budeme

mít jasnou a čistou mysl a umožníme

mozku se plně koncentrovat.

5. Rovnováha mezi výzvou a dovedností je klíčová. Hledejme neustále

takové nové výzvy, které nás do stavu

flow dostanou. Ať jsou náročné, ale

hlavně ať vycházejí z našeho nitra

a touhy dosáhnout je. Lidi, co chtějí

dosahovat cíle pro své vlastní potěšení a nehoní se jen za vnějšími benefity, dosahují stavu flow daleko častěji

a snáze.

6. Vizualizujme si stav flow. Představujme si úspěch a stav, ve kterém

jsme schopni toho dosáhnout. Využívejme tuto představu na aktivaci

stavu na uklidnění a zvýšení maximální

koncentrace. Vizualizace nás vtáhne do

samotné činnosti natolik, že si ani neuvědomíme, že naše mysl je v nějakém

zvláštním stavu. A to je právě ono! To

je to ideální pro podání vrcholového

výkonu a pro maximální využití svých

dovedností.

STRUČNÁ VIZITKA

MGR. ANDREA ZMĚLÍKOVÁ, ACC (ICF)

Profese: kouč a mentální trenér

Vzdělání a certifikace:

- Univerzita Jana Amose Komenského (psychologie,

komunikace, marketing)

- Results Coaching Systems (NeuroLeadership Group)

– akreditované kurzy ICF pro profesionální kouče

- ACC (Associate Certified Coach) – stupeň

certifikace mezinárodní federace koučů ICF

- Profesionální trenérská třída č. 1

Web: www.profikoucink.eu

35