VÝBAVA | Představujeme

Zahořet láskou ke hře

Zkušenosti přenesené z konstrukce holí pro dospělé hráče stály u zrodu řady PING

Prodi G určené mladým golfistům. V centru pozornosti stojí zejména technologie přispívající ke snížení skóre.

Text: Petra Prouzová, foto: výrobce

„Juniorskou řadu zhotovily stejné týmy lidí jako hole pro dospělé golfisty, proto využívají totožné technologie a rovněž

byly stejným způsobem testovány,“ konstatuje prezident

společnosti John K. Solheim a dodává, „výkon je záležitost,

od které jsme se odrazili, abychom stvořili konkurenceschopný juniorský set. Čísla dokládají, že se to podařilo,

drajvr je například o 15 yardů delší a moment setrvačnosti

o celou polovinu vyšší než u nejlepších juniorských drajvrů

na trhu.“

Sestava zahrnuje jedenáct holí: titanový drajvr (15°), fervejové dřevo (22°), hybrid (27°), železa s obvodovým vyvážením od čísla 6 po PW, dále dvě wedge (52°, 56°) a patr

typu blade. Hole jsou odlehčené a set můžete zkompletovat

bagem Hoofer Prodi G, dodávaným ve dvou velikostech (34“,

2 kg/30

kg/30“,

g/30 , 1,5

,5 kg).

g).

Z patrů dostal přednost blade.

vyzkoušených

Z vvyzk

koušených technologií musíme zmínit turbulátory

drajvru,

jež

hlavy

lát

llá

tory na d

j

j ž podporují

d

jí vyšší

šší rychlost

hl

hl

hole,

ho

h

ole, železa opatřili portem, s nímž souvisí přesné

vyvážení

švihové hmotnosti. Volit je možné ze

vvy

váž

dvou

dv

d

vou flexí odpovídajících parametrům švihu mladších

hráčů.

ššíc

ch h

„„Jee to vůbec poprvé, co mladí golfisté mohou těžit ze

všeho,

vvše

eho co nabízejí technologie pro dospělé. Věříme,

díky tomu juniorské hráče vtáhneme ještě více do

žže dík

hry,“

hry

h

y,“ vvysvětluje Solheim. V rámci vývoje nových produktů

du

d

uktů vědecký fittingový tým vytvořil tabulku, jež vychází

cch

ází z výšky mladého hráče od podlahy po zápěstí,

cožž souvisí

s výběrem vhodného lie a délky hole. Na

cco

so

základě

zzá

klad toho se hole doporučují hráčům, jejichž výška

pohybuje v intervalu od 135 do 155 cm.

sse poh

Zároveň

Z

rove s uvedením holí na trh PING vyhlásil program

Get

Golf Growing. Jedná se o vůbec první iniciativu

Ge

G

et G

napříč

na

n

příč segmentem holí pro děti, která nabízí zákaznický

nic

n

cký fitting zdarma u setů zahrnujících pět a více

holí.

ho

h

olí. S tím souvisí úpravy jako změna vyvážení, přegripování,

po

p

ován prodloužení holí či úprava šaftu.

44 | GOLF