INVESTUJTE

)4042*7Ú3—(3*24:.848—

™Ɖ~

Zhodnocení ȶȉȦȮȍȦȮ SH^EPSőIR¸ȦȴȁȰ

www.czech-fund.cz

:ÈĴIYZIHIR³ÅHENISZÈOSRRSWXMWIXÈOEN¸QMRYP³LSSFHSF¸-MWXSVMGO³ZÈRSW]RI^EVYÜYN¸TSHSFR³ZÈRSW]ZFYHSYGRY.RZIWXSZ«R¸HSTSH¸PSZÈGLPMWXłNISFIGRëWTSNIRS

WYVÜMXÈQMVM^MO]Z]TPÈZEN¸G¸QM^INQ³RE^TSZEL]XëGLXSMRZIWXMÜR¸GLR«WXVSNł^TV«ZR¸GLTĬIHTMWłE^Z]OPSWX¸TĬ¸WPYĴRÈGLǻRERÜR¸GLXVLłVIWT^IQ¸.RZIWXSVRIWITPRëVM^MOS

WZ³MRZIWXMGIZÜIXRëQSőR³^XV«X]5VI^IRXSZER³^LSHRSGIR¸ZQMRYPÈGLPIXIGLNINMőSÜMĴXëRSSR«OPEHSZSWXJSRHY 8*7OSRIÜRÈZÈRSWMRZIWXMGIZĴEOQłőIFÈXSZPMZRëR

ZHłWPIHOYZWXYTR¸LSZÈWXYTR¸LSTSTPEXOYOXIVÈQYW¸MRZIWXSVZWSYZMWPSWXMWMRZIWXMG¸HSJSRHYTVSZ³WX:ÈRSWSH^EPSőIR¸NI^ESFHSF¸ȶȴȉȶȶȉȦȰƳȴȦȉȁȶȉȦȁ.RJSVQEGI

NWSYÜIVT«R]^IWXEXYXYJSRHYE[IFSZÈGLWXV«RIO1MIGLXIRWXIMR.RZIWXQIRX+YRH&WWSGMEXMSR