DOMÁCÍ GOLF | ČGF

Den žen na golfu?

Na tuzemských hřištích celý červen

Přes třicet golfových resortů a klubů po celé České republice se přihlásilo k tradiční akci

Women’s Golf Day, která připadla na úterý 4. června. Jenže letos akce nejsou zaměřeny

pouze na jeden den, kdy se ženy po celém světě setkávají v golfovém prostředí.

Text a foto: ČGF

Akce v rámci Women’s Golf Day získávají stále větší oblibu.

Česká golfová federace v rámci své platformy Bav se golfem věnuje ženskému

golfu dokonce celý červen. Pod sloganem „Přebarvíme červen na růžovo“

tak budou akce rozprostřeny do celého

měsíce.

Celosvětový projekt Women’s Golf Day

(WGD) vznikl v roce 2016 s cílem zapojit více dívek a žen do golfu. Jejich

podíl na celkovém počtu hráčů se stále

zvyšuje a projekt se rozhodl upozornit,

že golf je ideálním sportem i pro ženy,

které se, bez rozdílu věku, vracejí k aktivnímu pohybu. Během prvních tří ročníku se podle organizátorek v 900 destinacích a 52 zemích světa do akce

zapojilo na 50 000 žen. Více informací

o celém projektu je možné nalézt na

www.womensgoflday.com.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Den žen na golfu si získal během posledních tří let také v českém prostředí rychle

svůj prostor. Resortům, klubům, ale i různým golfovým zařízením se zalíbila myšlenka věnovat jeden den v roce různorodým aktivitám, ať už zaměřeným na nové

hráčky, tak i na stávající golfistky.

Tímto způsobem našly v minulých letech

trvalou cestu ke golfu už desítky žen.

Nabídka byla různorodá – počínaje bezplatnými akademiemi pro naprosté začátečnice, které na místě našly nejen výstroj

k zapůjčení zdarma, přes erudované trenéry až po společné závěrečné posezení,

často spojené s doprovodným programem – přednáškou na téma kosmetika,

zdravý způsob života, móda a podobně.

hřiště na svých webech a sociálních sítích. Naprostá většina z nich však bude

soustředěna také na webu platformy Bav

se golfem (www.bavsegolfem.cz), jež vše

propaguje v rámci svých aktivit. Obsah

WGD v jednotlivých místech navíc není

svazován žádnými podmínkami, každý

organizátor postupuje podle svých možností a nápadů.

S blížícím se termínem WGD se program

stále rozšiřuje, kompletní přehled naleznete v sekci Akce pro veřejnost. Všechny

možné projekty zaměřené nejen na nové

golfisty zde propaguje již 86 hřišť!

Během celého června se tak uskuteční

celá řada akcí, o kterých informují golfová

25