INSTRUKCE | Psychologie

Tomáš Šimek: Postavte si pět pilířů

Vedly by se dlouhé a vášnivé diskuse o tom, o kolik je důležitější psychika nebo technika, ale nakonec by se golfisté shodli, že psychické a technické aspekty hry jdou

ruku v ruce. Bez jejich ideální kombinace nelze podat optimální výkon.

Text a foto: Tomáš Šimek

To je sice pravda, ale co to vlastně ta golfová psychologie je? Píše se někde o ní,

dají se sehnat nějaké informace? Psychologií hráčů golfu se zabývám již několik

let a informace si nenechávám pro sebe.

Najdete je na webových stránkách www.

psychologie-golfu.cz, kde vedu Emailový

flight, skupinu golfistů, kteří ode mě dostávají pravidelně tipy, jak pomocí psychiky zlepšit hru. Skupina je otevřená

a může se přidat každý, kdo má o zlepšení hry posílením psychiky zájem. Nejlépe se psychologie golfu dá definovat

pomocí pěti pilířů.

PĚT PILÍŘŮ PSYCHOLOGIE GOLFU

1. Uvolnění a intuice

2. Sebedůvěra

3. Pravidelný úderový rituál

4. Volba cíle

5. Akceptace hry

Pro zvládnutí každého pilíře je k dispozici

řada metod. Dobrou zprávou je, že tyto

metody lze natrénovat, nejsou tedy výsadou privilegované skupiny golfistů, ale

prakticky si je zvládne osvojit každý, tedy

i začínající hráč.

PILÍŘ PRVNÍ – UVOLNĚNÍ

A INTUICE

V tomto díle se zaměříme na uvolnění

a intuici. Chcete-li na hřišti a zejména při

soutěžní hře prodat své nejlepší údery,

dosáhnete jich pouze ve stavu uvolnění.

Vysvětlení je jednoduché.

Z fyzického hlediska stres a obavy způsobí, že se vám v určité části těla stáhnou svaly, což nedovoluje provést takový

švih, jaký máte natrénovaný. Z hlediska

psychiky je nedostatek uvolnění ještě

horší. Působí na vás okolí, nálada spoluhráčů ve flightu, pokřikující kolemjdoucí.

A co je nejhorší, svým soupeřem je i hráč

sám sobě. Působíte sami na sebe tím,

že máte obavy z výsledku, z překážky,

která je na dohled, z toho, že neproměníte kratičký pat. A stres a obavy nejdou

s dobrým golfovým úderem dohromady.

Proto je celkové uvolnění při hře tak

zásadní.

DŮLEŽITOST UVOLNĚNÍ

Dobře hrát dokážeme jen ve stavu celkového uvolnění těla i mysli. Vhodným

identifikátorem stresu je příliš pevné

držení hole. Kolikrát vidím na tréninku

nebo na hřišti křečovité držení, které

vzniká z obavy o výsledek rány. Zkontrolujte si občas, jak pevně hůl svíráte.

Vidíte-li před nápřahem na svých rukou

zaťaté bílé klouby, sevřete párkrát ruce

v pěst a po chvíli je povolte. Při další

ráně se soustřeďte na držení hole jen tak

silně, aby nevypadla z ruky. Křeč přejde

a ruce se uvolní.

METODA 90:10

Je s podivem, kolik golfistů nepřikládá

takřka žádný význam času, který tráví

mezi ranami. A přitom tento čas tvoří

asi 90 % veškeré doby, kterou strávíte

na hřišti. Golf má na rozdíl od jiných

sportů jednu unikátní vlastnost – můžete

při něm velkou většinu času odpočívat.

A nejen že můžete, ale dokonce musíte

většinu času odpočívat, jinak těžko udržíte koncentraci po celých osmnáct jamek. S nedostatkem koncentrace během

zahrávání ran zcela zákonitě půjde nepatřičným směrem i vaše golfové skóre.

Známkou stresu je i příliš pevné držení hole.

38 | GOLF

Bohužel často vidím, že klasický trénink

se věnuje prakticky výhradně tomu, jak

se má zahrávat golfový úder, jak má

vypadat švih. To, co se s golfistou děje

v době, kdy neodehrává míček, se nechává zcela na úvaze každého hráče.