ROZHOVOR | Maria Stilerová

Logicky je vaše jméno spjato především s financemi. Co má hospodář

golfové federace na starosti?

To vyplývá ze stanov federace. Výbor

ČGF má devět členů a všichni jsou si rovni

v tom smyslu, že nikdo nemá žádné právo

veta. Stanovy také říkají, co konkrétně má

hospodář na starosti – přípravu rozpočtu,

jeho plnění a kontrolu, ale zároveň nemohu říct, že bych za hospodaření federace nesla odpovědnost jen já sama. Tu

neseme všichni rovným dílem, ale je na

mně, abych předložila návrh rozpočtu.

Jak obtížné a náročné je shánět peníze pro golf v Česku?

Golf v Česku se financuje de facto pouze

ze dvou hlavních zdrojů. Tím největším

jsou státní dotace. Dřív to byly peníze od

ministerstva školství, dnes jsou to peníze

od Národní sportovní agentury. Loni to

byla částka zhruba 23 milionů korun. Druhou velkou součástí jsou členské příspěvky

od členských subjektů – klubů a přidružených klubů. Tady se bavíme o částce 17,5

milionu korun ročně.

Dá se výše státních dotací nějakým

způsobem ovlivnit?

Jestli máte na mysli nějaký lobbing, tak

nedá. Financování vychází z vypsaných

kritérií, která jsou dána. Platilo to dřív pro

MŠMT, stejně jako nyní pro NSA. Zohledňuje se, zda jste olympijský sport, jaká je

členská základna. V tom máme velkou

výhodu, protože máme server a v něm

rodná čísla všech našich členů, což je perfektní evidence, kterou řada jiných svazů

nemá. Patříme co do počtu členů mezi

největší sportovní svazy v olympijských

sportech.

Přesto, existují i další možnosti, jak

přidat peníze do rozpočtu? Třeba

prostřednictvím partnerů?

Vzhledem k tomu, že ČGF není plátcem

DPH, má federace svou obchodní společnosti CZECH GOLF CONSULTING s.r.o.

a z praktických důvodů je jejím jediným

společníkem právě federace. Společnost

má tři základní úkoly – za prvé zabezpečuje server, evidenci hráčů, handicapy,

turnaje a vše další, za druhé zajišťuje

tuzemské soutěže, jak družstev, tak individuální, a za třetí jsou to vlastní činnosti jako normování, vydávání a prodej

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

pravidel, školení. Ptal jste se na partnery,

smlouvy s partnery, včetně dvou největších, kterými jsou Raiffeisenbank a Pilsner

Urquell, uzavírá právě naše obchodní společnost. Proto oba nesou označení banka

a pivo českého golfu. To jsou ale externí

zdroje, které nejdou přímo do federace,

ale do Czech Golf Consulting a slouží ke

spolufinancování tuzemských soutěží.

Takže peníze od partnerů, kteří jsou

sice partnery ČGF a českého golfu

všeobecně, nejdou na účet federace, ale trochu oklikou do českého

golfu?

Jdou do naší společnosti a jejím prostřednictvím pak do golfu. Například na provoz

serveru a tuzemské soutěže. To musíme

dotovat, aby děti a mládež mohla hrát.

Nízké startovné nepokryje náklady na

hřiště, na rozhodčí a další servis.

Už jste zmínila to, že výši státních

dotací nejde příliš ovlivnit. Co ale

třeba, kdyby Ondřej Lieser nebo

Klára Spilková vyhráli olympijský

turnaj. Jak by to pomohlo navýšení

rozpočtu?

Pravděpodobně nijak. Pomohlo by nám to

mediálně, že máme osobnost, která dokáže vyhrát takový turnaj. Dotace od NSA

jsou dané. Aby se zvýšily, to by opravdu

museli jeden nebo druhý vyhrát. Od Českého olympijského výboru jsme loni dostali na Ondru Liesera 100 tisíc korun a na

Kláru Spilkovou stejnou částku. Takže to

je zanedbatelná částka ve 45milionovém

rozpočtu. Pravda ale je, že oba dostávali

přímou podporu – na oblečení, ubytování, cestu a veškerý servis. Na hrách je

o ně kompletně postaráno.

Jak těžké je hledat nové zdroje

financí?

Je to těžké. Teoreticky máme málo co nabídnout, nepořádáme komerční turnaje.

I proto, že jsme stále rozdělení na amatérský a profesionální golf, i když se to

v posledních letech přece jen začíná trochu měnit.

Je dělení na amatérský a profesionální golf velkou překážkou?

Z hlediska finanční podpory velkou. Omezení se týkají prakticky všech oblastí. Takovou reklamu na oblečení mohou mít

amatéři jen na týmových soutěžích, třeba

na mistrovství Evropy družstev. Ale i to ve

striktně omezené velikosti. Například jen

malé logo na límečku nebo na rukávu.

Nic víc.

Myslíte, že by pomohlo, kdyby tohle

dělení zaniklo?

Určitě ano. A myslím, že už je k tomu tak

trochu nakročeno. K několika změnám už

došlo a platí od letošního roku 2022. Otevírá to více možností.

Otevírá to i nové dveře?

Zatím ne, ale mohlo by časem. Když budeme mít víc co nabídnout. Ale tam ještě

nejsme.

Aniž bych se vás chtěl jakkoli dotknout, jak je oblíbený v kolektivu člověk, který takříkajíc sedí na

penězích?

(smích) Jak je oblíbený? Myslím, že ve

vztahu ke kolegům požívám jejich důvěru. I proto, že ne všichni jsou zdatní

v činnostech, jakými jsou daně, účetnictví

a podobně. Takže mám jejich důvěru a to,

co připravím, většinou hlasováním projde.

Zatím se nestalo, že by rozpočet nebyl

schválen a neprošel.

Musíte někdy čelit lobbistickým tlakům kolegů, do čeho dát víc peněz

a do čeho naopak méně?

Ale ano. Ne vždycky jsme ve všem zajedno. Ale o tom se potom diskutuje, vyříkáme si to, přesvědčujeme jeden druhého

a pak se hlasuje. A protože je nás lichý

počet, devět členů výboru, vždy se také

rozhodne. A rozhodující slovo má potom

konference.

Je cílem hospodaření federace vyrovnaný rozpočet?

Je a není. Hned vysvětlím proč. V posledních letech jsme totiž nikdy neznali přesnou částku, kterou dostaneme v rámci

státních dotací. Konference jsou v březnu

a v té době jsme málokdy znali přesná

čísla. Mnohdy jsme museli jít do minusu

a až v průběhu sezony jsme znali konkrétní částky. Občas to byl krok tak trochu

do neznáma. Letos je navíc provizorium

státního rozpočtu, takže přesná čísla nebudeme znát ještě mnohem déle. Ani

NSA nesmí vypsat dotace a nemůžou dát

33