INSTRUKCE | Zdraví

Něco navíc

Současná doba je turbulentní a v mnoha

lidech vyvolává stres. Stres je všeobecně

považován za takový pomyslný vykřičník,

protože našemu zdraví příliš neprospívá.

V takovém tom všeobecně zavedeném narativu je znám negativní stres, tzv. distres, který může jednice poškodit, vyvolat

onemocnění, nebo dokonce smrt.

Málokdo už ale ví, že existuje i pozitivní

stres, tzv. eustres, který může být skvělým stimulantem a činí jedince odolnějším.

Kupříkladu člověk, který si občas dopřeje

půst, pak mnohem lépe snáší situace, kdy

se nemůže najíst, navíc v těle při půstu

dochází k očistným procesům. V poslední

době se také rozmohla móda otužování,

což přesně zapadá do kategorie eustresu.

Dnes nikdo nezpochybňuje, že je otužování zdravé, ale přece jen člověk při něm

prochází určitým stresem. Eustres poznáme podle toho, že nám na rozdíl od

distresu navodí dobrý pocit. Jako golfisté

dokonce pozitivní stres zažíváme v mnoha

obměnách při hře, čímž si tříbíme emoce

a učíme se ovládat sebe sama.

Chytání lelků, relaxace, lenošení, odpočinek, to jsou všechno výrazy pro totožnou

podstatu věci. Pokud žijeme uspěchaný

život, je více než nutné tuto uspěchanost

vyvažovat, jinak se v životě zabydlí jen negativní stres a víme, co by následovalo. Dopřát si odpočinek a vypnout neznamená

lenost, ale mistrovské duševní lázně.

Úžasné na tom je, že máme širokou škálu

možností, jak si tyto „lázně“ užít. Někdo

sáhne po dobré knize, druhému stačí zastavit se u kávy, další zas považuje za relaxaci poslech hudby či klábosení s přáteli

apod. A jistě mi mnozí dáte za pravdu, že

k úžasné pohodě patří i tzv. 19. jamka, kdy

se skrze orosený mok zadíváte na slunce

zapadající za zeleným mořem.

Protipólem výše uvedených atributů je pohyb. Díky pohybu si udržujeme tělo v provozuschopné kondici, ale i v tomhle směru

se jedná o jakousi alchymii, kdy je dobré si

namíchat správný poměr pohybu, protahování a odpočinku.

Není pochyb, že trávení času v přírodě, ať

už v rámci golfu či jen tak na procházce,

46 | GOLF

Z nového roku je již trochu ukrojeno a je zřejmé, zda ti,

co si něco předsevzali, kráčí i nadále po cestě svého záměru, nebo z ní sešli. Ať tak či onak, na bilancování je

ještě brzy. Nicméně, patrně se nebudu příliš mýlit, když

řeknu, že všichni toužíme po šťastném životě plném

zdraví, a i když máme kolem sebe řadu návodů, včetně

našeho letitého setkávání v tomto časopise, ne vždy si

něco z těch pouček začleníme do svého života, protože měnit životní styl či stravování nemusí být snadné.

Upustit od hluboce zakořeněných zvyků nejde lusknutím prstů. Ale pro své zdraví lze udělat hodně, a přitom

stačí udělat jen něco málo navíc.

Text: Magda Jochmanová

má na člověka blahodárný vliv. Nemusíme

podávat ani nějaké výkony, a můžeme zaznamenat pocity štěstí, zlepšení nálady,

potlačení úzkosti a mnoho dalších příjemných faktorů. A víte, že lékaři ve Skotsku

svým pacientům od roku 2018 předepisují

pobyt venku na recept? Tuto terapii doporučují pro pacienty trpící chronickými

nemocemi a v receptu je nabádají pozorovat ptáky nebo se procházet po pláži.

Že něco takového není zavedeného u nás

nevadí, můžeme si tuto terapii libovolně

naordinovat sami.

Znáte film Pošli to dál? Pokud ne, tak základní linka příběhu je velmi prostá, jde

o pomoc druhým, třeba i neznámým lidem, kteří pak na oplátku mají tuto pomoc příležitostně předat dál, tedy nezištně pomoci dalším lidem. Idea je to

opravdu vznešená a kdybychom ji vzali za

svou a aplikovali v každodenním životě,

Relaxace může mít spoustu podob.

tak by se strhla nádherná lavina a hned

by nám všem bylo lépe. Avšak pomáhat

nemusíme jen materiálně nebo určitými

činy, stačí rozdávat úsměvy a dobrou

náladu. Slovní spojení „obrnit se úsměvem“ v některých případech platí téměř

doslova, protože svým setrvalým pohodovým naladěním nedovolíte na sebe

nechat působit nějakého zakaboněnce,

který by bez zmíněného obrnění mohl

zkazit náladu. Nastolení vnitřní pohody

a její emanace do okolí s sebou nese

úžasné výsledky. Zkuste si třeba tento

malý trik vyzkoušet při jednání na úřadech – úspěch zaručen.

Ano, uvedla jsem pár naprosto běžných

příkladů činností a životních postojů,

které každý zná, ale po jejich vědomé

implementaci do každodennosti se stane

život šťastnější. Stačí prostě udělat jen

něco navíc…