INSTRUKCE | Golfový švih

mnoho golfistů se snaží přiblížit ideálu rovné dráhy vedoucí

přímo k cíli, většina profesionálů se nesnaží své zakřivení eliminovat, ale naučit se s ním pracovat. Není vůbec žádná hanba odehrát míček po křivce, pokud dopadne na místo určení. Mnoho

nejlepších světových hráčů dělá právě toto. Jak se tedy naučit

pracovat s křivkami?

MILUJEME PŘÍKLADY

Fader/slicer

V tomto případě je dráha švihu 10° doleva (nalevo od cíle,

zvenku dovnitř). Takto hraje klasický fader/slicer (viz. obr 16).

Černá linie na obrázku ukazuje, kam by měla mířit hlava železa.

Takto zahrajeme ránu, která se sice kroutí doprava, ale dokáže

dopadnout na cíl (fade). Čím více bude hlava směřovat do červené zóny, tím více bude míček rotovat doprava, protože hlava

je více otevřena vůči dráze švihu. Čím více půjde hlava do zelené

zóny, míček bude méně rotovat vpravo, rána se bude blížit rovině a zahrajete zátah vlevo.

Obr. 16

Shrnutí

Čím otevřenější hůl, tím větší slice vpravo zahrajete. Čím zavřenější hůl, tím větší bude přímý zátah vlevo. Snažte se tedy při

této dráze švihu out-to-in co nejvíce přiblížit hlavou hole směru

černé linie na obrázku.

Dróčkař/hooker

Obráceně to platí pro dróčkaře (viz obr. 17) Pokud šviháte po

dráze 10° doprava od linie na cíl, budete potřebovat sedmičku

železo nastavit přibližně 5° doprava (blízko k černé linii). Takto

vytvoříte hezké draw směrem k cíli. Čím více hůl zavřete, tedy

zvětšíte úhel mezi hlavou a dráhou švihu (v červené zóně), míček bude více rotovat vlevo a zahrajete hook. Čím více se bude

hůl pohybovat v zelené zóně, rána se bude narovnávat a budete

hrát rovný push vpravo.

Obr. 17

Shrnutí

Čím otevřenější hůl, tím větší bude přímý push doprava. Čím zavřenější hůl, tím větší bude hook nalevo.

PROČ JEDNODUŠE NEOPRAVIT DRÁHU ŠVIHU?

Vím, že jste si určitě říkali, proč dráhu prostě neopravíme.

To zní jako logická volba, ale je to složitější cesta. I ti nejlepší

26 | GOLF

hráči na světě se se svým švihem a zakřivením nakonec naučili

pracovat.

Hráči jako Hogan, Nicklaus, Bubba Watson, Dustin Johnson se

naučili s jejich levou dráhou švihu zvládnout úhel hlavy tak,

že umí vytvořit fade směrem k cíli. A hráči jako Woods, McIlroy, Spieth se naopak naučili pracovat se svým švihem zevnitřven a zvládnout úhel hlavy tak, že pomocí draw zasahují velmi

často přesně cíl.

Také si musíme uvědomit, že dráha a hlava jsou spolu propojené,

proto pokud se slicer pokusí zahrát zevnitř ven, velmi často hlavu

hole otevře ještě víc a zahraje vyhozený slice. Proto je podle mě

lepší naučit se pracovat s hlavou hole. Tím spíš, že i hráči s neutrální dráhou švihu často zavřou nebo otevřou hůl.

Na obrázku 18 můžete vidět, že i při neutrální dráze švihu hraje

úhel hlavy velkou roli. Zavřená hlava točí ránu nalevo (červená),

otevřená zase napravo (zelená). Proto je podle mého zásadní naučit se kontrolovat a rozumět vlivu směru hlavy hole.

Obr. 18

KDY ZMĚNIT DRÁHU ŠVIHU?

Existují situace, kdy by hráč měl změnit dráhu švihu. A to

v případě, že dráha švihu je příliš extrémní a i práce s hlavou hole přináší příliš velké zakřivení, kvůli kterému hráč

ztrácí vzdálenost; způsobuje hráči problémy s nejnižším bodem ve svém švihu (například pokud jeho dráha je příliš zevnitř-ven nebo zvenku-dovnitř, což způsobuje zasahování

země příliš před nebo za míčkem); způsobuje pohyb hráče,

který by mohl vést ke zranění nebo který způsobuje zásadní

ztrátu energie.

Autor: Adam Young je profesionální trenér, působí v klubu Twin

Lakes v Santa Barbaře, je autorem tréninkového programu „The

Strike Plan“ a úspěšné knihy tipů založených na výzkumech z oblasti motoriky „The Practice Manual“.

Odkaz na článek:

https://www.gryyny.com/

instruction/154/