ROZHOVOR | Jan Kastner

Vedle Ostravice Jan Kastner řídí také Kaskádu a plány TMR tím zdaleka nekončí.

20

2

0|G

GOLF

OLLF

O