INSTRUKCE | Kondiční příprava

3

4

5

6a

6b

7

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11

12a

12b

12c

13a

13b

14

15

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

33