INZERCE

Věnujte se hře, svět informací

sledujeme za vás

INZERCE

Rádi Vás v roce 50. výročí založení přivítáme v nově

zrekonstruované historické budově „Palmenhaus“.

Rekonstrukce se realizovala v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko 2014-2020,

jako součást projektu „Šilheřovice a Krzyźanowice – místo odpočinku a aktivity“.

www.golf-ostrava.cz