ROZHOVOR | Pavel Svoreň

Investice

do obnovitelných zdrojů se vyplatí

Skupina PORTIVA je v posledním roce vidět stále častěji. O přerodu ze společnosti

specializující se na obnovitelnou energetiku na dynamicky rostoucí investiční skupinu a o jejich dalších plánech hovoříme s Pavlem Svoreněm, výkonným ředitelem skupiny PORTIVA.

Jak si dnes ve světě vedou

obnovitelné zdroje?

Obnovitelné zdroje se dnes stávají globálním trendem, který významně proměňuje světovou ekonomiku. Již dnes

svým instalovaným výkonem překonaly například globální instalovaný výkon konvenčních elektráren. V Evropě

vnímáme zavádění environmentálních

politik ze strany Evropské komise, ale

hlavními motory růstu jsou země jako

Indie, Čína.

Česká republika je na tom

podobně?

Rozvoj obnovitelných zdrojů u nás pokulhává. Instalovaný výkon obnovitelných zdrojů v ČR je 3 500 MW, přičemž

potenciál je násobný. Energetika je významné politické téma, ale k dalšímu

rozvoji nepochybně dojde. Především

v oblasti větrných a biomasových elektráren a střešních FVE.

Vyplatí se tedy působit v obnovitelné energetice v České

republice?

Z pohledu investora ano. PORTIVA historicky vybudovala 14 větrných a solárních elektráren, které dodnes vlastníme

a provozujeme. S 30 MW instalovaného

výkonu patříme mezi největší hráče

u nás. Výkonnost našich aktiv je díky

výběru lokality a vlastnímu servisnímu

dohledu významně nadprůměrná.

Pavel Svoreň, výkonný ředitel skupiny PORTIVA

78 | GOLF

Jaká je další činnost skupiny

PORTIVA?

Investiční strategie skupiny stojí

na třech pilířích – energetice,