PROKONZULTA

Jednička na poli dražeb

PROKONZULTA a.s. je lídrem mezi dražebními společnostmi v České republice. Od

roku 2000 provádí profesionální a komplexní přípravu dražeb včetně zajištění služeb

soudních znalců nebo právní a daňové podpory navrhovatelů. Rychle a efektivně

zpeněžuje movitý a nemovitý majetek formou veřejných dražeb, elektronických dražeb, e-aukcí a výběrových řízení. Pro své klienty pracuje efektivně, využívá ověřených

postupů a dodává jim služby na klíč.

Prodat dům, pozemek nebo byt (nebo

jiný movitý majetek) formou dražby

není ničím výjimečným. Naopak, stává

se fenoménem dnešní doby a přináší

s sebou spoustu výhod. Co to v praxi

přesně znamená? Na otázky odpovídá

ředitel společnosti Ing. Jaroslav Hradil.

Proč využívat služeb dražby/

dražebníka?

Je to nejjistější způsob, jak prodat nemovitost/movitý majetek za nejvyšší

možnou cenu a v poměrně krátkém

čase. Pro velký počet zájemců je samotná forma prodeje velmi atraktivní

a navíc transparentní. Je to v podstatě

taková sázka na jistotu. Současné elektronické dražby a aukce jsou oblíbené

u těch klientů, kteří chtějí ušetřit čas

a mít minimum starostí.

Za jeden z benefitů elektronické dražby Jaroslav Hradil

považuje rychlý přístup k informacím a komfort.

Je forma veřejné dražby efektivnější než ostatní formy zpeněžování majetku?

Veřejnou dražbu může provádět jen

koncesovaný dražebník a její proces je

jasně definován zákonem. Jde o velice

transparentní formu zpeněžování majetku a všem zúčastněným poskytuje

velkou právní jistotu. Jakýkoliv prodej

mimo dražbu je v podstatě jen smluvním ujednáním. Jedině příklepem při

dražbě dochází k přechodu vlastnictví

a nový nabyvatel se stává vlastníkem.

Bez jakýchkoliv dohadů a možnosti

GOLF & STYLE

90 | GOLF

BRNO BUSINESS GOLF & STYLE | FINANCE | ARCHITEKTURA | VZDĚLÁVÁNÍ | EKONOMIE