WILL ZALATORIS | Základy

Otáčení

Rotační pohyb trupu představuje jádro dobrého golfového švihu.

Nejefektivnější je rozložit jej na stadia

– otočení do nápřahu a poté otáčení

v prošvihu při vedení hole do finální

fáze, což provází plynulý přenos váhy.

Zaujměte postoj dle bodu 1, nohy jsou stabilní, klíčovou roli hraje

otáčení těla. Rotaci zahajte otáčením boku a trupu směrem od

cíle, horní část těla by se měla otočit až o 90°. A Zdůrazňuji, že

jde pouze o rotaci, ne o úklon páteře.

Jakmile dokončíte rotaci v nápřahu, cítíte vzrůstající tlak jdoucí do

chodidla zadní nohy, kam se přesouvá váha. Tím se koncentruje

síla, která pohání pohyb. Poté se začněte otáčet k cíli až do závěrečné pozice a váhu postupně přenášejte na přední nohu. Opět

rotují trup a boky. Ve finále hrudník i pánev směřují na cíl, hrudník

je ve srovnání s úvodní pozicí lehce vzpřímenější. V závěru švihu

váha spočívá pod chodidlem přední nohy.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

33