VÝBAVA | Golfové míče

vyhovuje rychlosti švihu, kterou má například vítěz Masters Hideki Matsuyama.

Netřeba dodávat, jak moc se jeho švih

liší od nás seniorů.

POCIT PŘI ÚDERU

Všechny testované míčky mají kompresi,

která vyhovuje rychlostem technicky vyspělých seniorů, jak bylo rozebráno výše.

Rovněž délky jsou srovnatelné.

Vysvětlení tohoto jevu by vyžadovalo odborné fyzikální zkoumání. Vzhledem ke

skutečnosti, že tuto vlastnost u těchto

míčů zjišťuji již po léta, vyvozuji z toho

empirický závěr, že se jedná o vedlejší ne-

Bridgestone Tour B RX

Míček byl vyvinut speciálně tak, aby se

hodil pro nižší rychlosti švihu a maximalizoval jejich výsledky. Má kompresi 75

a už při prvních ranách si golfista všimne,

že se jedná o míč, který je velmi „živý“

a dynamický. (Má to ovšem i některé negativní důsledky, viz níže.)

CENA

Pro co nejlepší výpovědní hodnotu při

srovnávání cen jsem všechny ceny převzal z českého obchodu Golfarts. Přísahám, že jsem za to od nich nedostal ani

míček. Ale je to seriózní obchod, jehož

ceny mohou sloužit jako referenční. Cenové srovnání považuji za zajímavé i bez

dalších faktorů, které budou v závěru

představeny ve vzájemné korelaci.

MÍČEK

Cena za 3 míčky

Titleist ProV1 (3 pláště)

399,-

Bridgestone Tour B RX (4 pláště)

360,-

TaylorMade PT5 (5 plášťů)

360,-

Callaway Chrome Soft (4 pláště)

330,-

Srixon Z-Star (3 pláště)

270,-

Z tabulky nám jednoznačně vychází jako

nejdražší kultovní míček Titleist ProV1

a nejlevnější je momentálně Srixon Z-Star.

Je mezi nimi značný cenový rozdíl:

129 korun při nákupu tří míčků. Je tento

cenový rozdíl oprávněný? Vyplatí se to?

Uvidíme v závěru.

Už po 48 hodinách strávených ve vodě začíná

negativní působení vodního prostředí na strukturu

a charakteristiky míčku.

SPIN PŘI KRÁTKÉ HŘE

Všechny testované míčky mají dostatečný spin při krátké hře a přihrávkách na

green. Všechny v tomto směru vyhovují.

Podle mé zkušenosti je v této kategorii

nejlepší Srixon Z-Star.

Překvapil mě míč Callaway Chrome Soft,

jehož zvuk a pocit při drajvu působí poněkud tvrdě, avšak při hře wedžemi okolo

greenu dělá čest svému jménu a je nejen

„soft“, ale spolehlivě zastavuje.

PŘESNOST KONTROLY DÉLEK RAN

Se čtyřmi z pěti testovaných míčů lze

konstatovat, že po určité době seznámení zkušenější golfista dokáže přesně

kalibrovat délky ran. Pak lze důvěřovat,

že při standardní kvalitě úderu poskytnou

standardní délky ran.

Jedinou výjimkou byl v této kategorii míč

Bridgestone Tour B RX, u kterého se čas

od času, zvláště u středních a kratších želez, objeví nečekaný délkový „úlet“ neboli

obávaný „flier“, kterého se bojí všichni profesionální golfisté. Opakovaně nastala situace, že třeba ze vzdálenosti 100 metrů při

zdánlivě standardním švihu obvyklou holí

míček letěl i 15 nebo 20 metrů navíc.

žádoucí důsledek cíle konstruktérů, kteří

tento míč vyvinuli tak, aby létal daleko

i pro hráče s nižší rychlostí švihu a maximalizoval jejich omezené možnosti. Nižší konsistence délek je tedy svého druhu pokuta

za to, co míč dává navíc. Nicméně pro

zkušené golfisty je nedostatek konsistence

v kontrole délek závažným faktorem.

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že pro důchodce je

cena důležitým faktorem, výběr nejvhodnějšího míčku se z mého pohledu zúžil

na skupinu: Callaway Chrome Soft, TaylorMade TP5 a Srixon Z-Star. Jsem přesvědčen, že každý vyspělý seniorský golfista je

schopen hrát dobře s kterýmkoliv z těchto

míčků podle své osobní preference.

Pokud však inflace v naší zemi bude pokračovat tak rychle, jak se nyní zdá, a nebude

ji doprovázet významná valorizace důchodů, potom se z celé skupiny vyčleňuje

díky své nejnižší ceně japonský míč Srixon

Z-Star. Nevydrží sice déle než tři kola – ale

ruku na srdce – přece jen i my zkušenější

golfoví bardi sem tam něco hodíme do

lesa nebo do vody, takže můžeme počítat

s „přirozenou obměnou“ míčků.

MÍČEK

POCIT PŘI ÚDERU

TRAJEKTORIE PRO HRÁČE

SE SENIORNÍ RYCHLOSTÍ ŠVIHU

VÝDRŽ A ODOLNOST PROTI ODĚRU

Titleist ProV1

(3 pláště)

Pocit při kontaktu s drajvrem je skvělý. Hráč nemá vjem

tvrdého nárazu, ale současně cítí náraz odrazové plochy

hole do míčku jako „substantivní“. Zvuk odměňuje dobrý

zásah. Obdobně při hře s železy.

ProV1 se třemi vrstvami má deklarovaně nižší trajektorii

díky nižšímu spinu. Ploší dráhu letu ProV1 lze u drajvů

kompenzovat vyšším týčkem a větším elevačním úhlem.

U želez není tato vlastnost ProV1 nijak na škodu díky

ostatním skvělým vlastnostem.

ProV1 je z pěti testovaných míčků nejodolnější proti

průběžnému plošnému oděru (nikoliv proti kontaktu

s betonem nebo kameny). Dobrý hráč s ním může

odehrát mnoho kol a míček stále má přijatelnou

kvalitu povrchu.

Bridgestone

Tour B RX

(4 pláště)

Pocit při drajvu je o něco měkčí než u Titleist ProV1. Při

hře s železy obdobně. Pro mnoho hráčů to může být

vítané a příjemné. Naopak některým golfistům připadá

pocit při kontaktu příliš pružný.

Vyšší trajektorie než u Titleist ProV1 jak u drajvů,

tak u želez.

O něco nižší odolnost proti oděru než Titleist ProV1.

Mezi hodnocenými druhý nejodolnější.

TaylorMade PT5

(5 plášťů)

Vše téměř identické jako v případě Titleist ProV1.

Vše téměř identické jako v případě Titleist ProV1.

O něco nižší odolnost proti oděru než Titleist ProV1.

Mezi hodnocenými třetí nejodolnější.

Callaway

Chrome Soft

(4 pláště)

Z testovaných míčů pocit nejtvrdší a kontakt nejhlasitější.

Ne však za hranicí pohodlí a tolerance.

Mírně vyšší trajektorie než u Titleist ProV1 jak u drajvů,

tak i u želez.

Již během prvního kola se mohou objevovat oděrky.

Čtvrtý nejodolnější.

Srixon Z-Star

(3 pláště)

Vše téměř identické jako v případě Titleist ProV1.

Vše téměř identické jako v případě Titleist ProV1.

Příjemně měkký povrch a skvělý spin si vybírají svoji daň.

Povrch je poněkud choulostivý. Snadno se objevují jak

vrypy, tak i oděr je poměrně rychlý.

56 | GOLF