DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Ropice

Ropice neusíná na vavřínech

Na Ropici panuje čilý stavební ruch.

Společnost Beskydská golfová, a.s. byla založena

v roce 1996 s cílem výstavby a následného provozování

golfového hřiště. Jako architekt byl vybrán Hans Georg

Erhardt, který navrhl golfový areál o rozloze 27 jamek.

Text a foto: Petra Kubíková

První devítka byla otevřena v roce 2004,

nyní jsou to jamky číslo 10 až 18. Na

podzim 2006 bylo otevřeno dalších 9

jamek a v roce 2009 došlo k přečíslování celého hřiště. Následovala výstavba

technického a administrativního zázemí.

V roce 2020 bylo na jamce číslo 18 vybudováno závlahové jezero, které posílilo

celý stávající závlahový systém i pro budoucí třetí devítku.

S pracemi na třetí devítce se začalo již

v zimních měsících předešlého roku.

V Ropici se snaží dělat vše proto, aby

byly jejich plány naplněny. Oproti původnímu návrhu třetí devítky jsou drobné

změny, které vycházejí jak z požadavků

ekologů, tak z mnohaletých zkušeností

údržby hřiště.

A čím bude nová devítka specifická? Charakterem se ponese v podobném rázu

jako stávající druhá devítka, jen s menšími

76 | GOLF

terénními úpravami. Bude více respektovat stávající krajinu. Na nové devítce už

nenajdete tolik kopců okolo fervejí, bude

do krajiny jemněji vložena a z pohledu

hráčů půjde o přátelštější devítku. Mírně

zvlněný terén doplní vodní překážka na

pětiparové jamce. Vznikne také i nový

třípar, který se bude hrát přes úzký lesní

koridor. Tvarování fervejí si vzal na starosti shaper Chris Horn ze společnosti HB

Golf, který skvěle pracuje s okolní krajinou

a doplňuje původní plány o vlastní zkušenosti. Třetí devítka nebude dlouhá, bude

postavena podle současných trendů, přehledná, nezáludná a nabídne více možností strategií hry.

Od září 2021 probíhá napojování nové

devítky na stávající jamky a dochází k dočasnému omezení provozu resortu. V sezoně 2022 se tudíž otevře pouze jedna

devítka. Po dokončení výstavby budou

jamky přečíslovány tak, aby každá z devítek začínala a končila u klubovny. To

umožní variabilní kombinaci a rozmanitější hru.

Tři devítky v Ropice Golf Resort zjednoduší pořádání turnajů, u kterých nebude

třeba omezovat provoz celého areálu.

Lepší údržbu hřiště podpoří osetí greenů

speciálně vyšlechtěnou odrůdou trávy psinečkem výběžkatým, jehož největší předností je rychlá regenerace.

A kdy se nová devítka otevře? Vše bude

záležet zejména na klimatických podmínkách, zatím je otevření celého 27jamkového hřiště naplánováno na květen 2023.

Ropice nechce usnout na vavřínech, stále

má spoustu plánů, jak areál rozvíjet a držet krok s nejnovějšími trendy golfové

hry. Po otevření nové devítky dojde k obměně některých stávajících jamek první

a druhé devítky.

Mezi další blízké plány patří vybudování

odpočinkových zón na hřišti, které poskytnou hráčům úkryt při bouřce, sociální zázemí a také při akcích možnost

občerstvení. Věříme, že se nová Ropice

bude pyšnit 27 strategickými jamkami,

které nabídnou to nejlepší, co beskydské

hřiště umí.