INSTRUKCE | Mentální trénink

Nejlepší oporou si je člověk sám sobě,

a pokud se bude spoléhat hlavně na lidi

kolem sebe a na vnější prostředí, velice

často se ukáže, že je jeho psychika postavena na tenkých základech, které silný

tlak nevydrží. Proto je důležité na prvním

místě vybudovat tak silné základy, o které

se bude moci opřít v každé situaci, a ony

zůstanou pevné a poskytnou mu silnou

oporu. Až na druhém místě je dobré budovat si oporu z vnějšího prostředí, která

má také svoji funkci a opodstatnění.

5 FAKTORŮ

OVLIVŇUJÍCÍCH DUŠEVNÍ SÍLU

1. MOTIVACE

Bez motivace něco dokázat nedosáhneme

žádného výsledku. Ať už je to vnější motivace vyhrát soutěž nebo vnitřní motivace

zlepšit svoji mentální sílu. Motivace nás

žene k úspěchu a pomáhá nám dostat se

až na samé maximum našich možností.

Pomáhá nám překonávat nesnáze a udržuje nás koncentrované na konkrétní a náročné cíle. Pomocí motivace se nevzdáváme ani v těch nejtěžších chvílích, kdy

dochází ke zlomovému momentu a jiní by

to už vzdali nebo se psychicky oslabili.

Správně nastavená motivace je tím hlavním průvodcem a pomocníkem na cestě

k úspěchům. Jedinci schopní vytvořit si

silné cíle, které jsou vysoce motivační, dosahují lepších výsledků než ti, kteří si je

sice vytvořili, ale nesprávným způsobem.

Silná motivace nám pomáhá rozvíjet duševní sílu a houževnatost, a proto je dobré

jí věnovat důkladnou pozornost. První krok

vedoucí tím správným směrem by měl být

posílení vnitřních pilířů duševní síly.

2. VNITŘNÍ DIALOG

Naučme se promlouvat k sobě samému

a získejme nejlepšího přítele, kterým jsme

sobě my sami. Když pochopíme, co se

v nás děje, máme napůl vyhráno. Každý

den se v lidské mysli odehrává nespočet

dialogů. Odrážejí vnější podněty a mají

přímý dopad na vnitřní myšlení i pocity

nás všech. Mohou být negativní i pozitivní.

Je dobré se soustředit na ty pozitivní a ty

dále rozvíjet. Pak se budeme cítit lépe

a naše duševní síla poroste.

Rozvíjejme je vědomě, každý den. Přesvědčme naši mysl o tom, že to, co si přejeme dosáhnout, již máme hned na začátku. Naprogramujeme si do ní úspěch.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

To, co si myslíme a vidíme, odráží naše

výsledky. Když si budeme myslet, že to

nedokážeme, přesně to se stane. Když

tomu budeme naopak věřit, a ještě si to

přestavovat, budeme mít volnou cestu

a chuť to dokázat.

Silná motivace nám pomůže vést pozitivní vnitřní řeč, jež nám zaručí pozitivní

pocity. Duševní síla bude růst tehdy,

když budeme mít o sobě dobré mínění, budeme si věřit a náš nejlepší

vnitřní „kamaráď“ nám bude nejlepší

oporou a rádcem.

3. PŘEDSTAVY

Každý den si v mysli představujme, co si

přejeme dosáhnout, a rozvíjejme maximálně své vizualizační schopnosti. Když si

dokážeme jasně a zřetelně představit cíle

a prožívat je v mysli každý den, vytváříme

si tím pozitivní emoce spojené s nimi a do

detailu vnímáme jejich dosažení a úspěch,

ke kterému kráčíme.

Představa již dosaženého úspěchu, i když

jen v mysli, a propojení pozitivní představy

s kladnými pocity nám zajistí vetší motivaci

a energii jich dosáhnout. Náš vnitřní dialog

bude pozitivnější a duševní síla poroste do

obrovských rozměrů.

Pokud totiž nevíme, kam jdeme, a nedokážeme si to představit, jen stěží toho dosáhneme. Pokud si ale dokážeme představit kdykoliv náš úspěch v detailech

a procítit ho, při každé takové představě se nám otevírají nové možnosti

a posiluje to větší vůli cíle dosáhnout.

4. „CO KDYBY“

Technika „co kdyby“ znamená, že si na

cestě k cílům nic nezjednodušujeme, ba

naopak. Vyhledáváme možné „co kdyby“

se tohle stalo, co udělám, jako to zvládnu

atd. Budujeme svoji duševní sílu již dopředu na základě přípravy na možné překážky a nepříjemnosti, které se mohou

v budoucnu objevit. Vyhledáváme náročné

podněty, které pak překonáváme. Trénujeme si různé způsoby situací, které se mohou stát a mohly by negativně ovlivnit naši

výkonnost a dosažení cílů. Tím docílíme,

že v den „D“ se nám nestane, že nejsme

na něco připraveni a že kvůli možným nesnázím selžeme.

Naše duševní síla je tak veliká, že ať se

stane cokoliv, neovlivní to naši duševní

stabilitu a my budeme schopni perfektně

pokračovat v soutěži. Získáme vetší schopnost zvládnout stres a okamžitě řešit

problémy všeho druhu. Být připraven

napřed na různé situace je velice

účinnou technikou sportovců, která

posiluje jejich sebevědomí i schopnost efektivně se orientovat v krizových situacích vyvolaných tlakem. Duševní síla je o to větší, o co více se cítíme

připraveni vyrazit do „boje“.

5. BUĎME V „ZÓNĚ“

Být v „zóně“ znamená být jako v transu,

kterému se také říká stav flow. Při tomto

stavu se snižuje aktivita mozku podobně

jako u meditace. Jde o duševní stav, kdy

jsme tak ponořeni do určité činnosti,

že nic jiného není v té chvíli důležitějšího a my jsme schopni se snáze dostat na hranici našich možností.

Dochází ke snížení stresu, napětí a zvyšuje

se koncentrace. Je to ideální stav, kdy podáváme nejlepší výkony. Jsme do sebe tak

zabraní, že nás nevyvedou z míry ani vnější

podněty a nic nenaruší soustředěnost na

činnost, která je pro nás v tu chvíli prioritní.

V tomto stavu máme pocit, jako by vše šlo

hladce a samo. Je to přirozené a nenucené.

Každý sportovec by chtěl být v tomto

stavu pokaždé, když soutěží, ale jen

pomocí různých technik a jejich pravidelného trénování je možné tento stav

docílit tak, abychom si ho mohli navodit podle potřeby. Být v „zóně“ znamená být natolik mentálně silný,

že perfektně ovládáme své chovaní

a jednaní, aniž bychom vynaložili

přehnané úsilí při dosažení cíle,

a přesto ho dosáhneme. Dokážeme

pod velkým tlakem podávat optimální

výkony a máme vše pod vlastní kontrolou. To stojí za to tuto dovednost trénovat a využívat ji ke svému růstu.

STRUČNÁ VIZITKA

MGR. ANDREA ZMĚLÍKOVÁ

Profese: sportovní psychologie a mentální trenér

Web: www.profikoucink.eu

Tel.: +420 737 252 413

37