INSTRUKCE | Kondiční příprava

Do nového roku rovnýma nohama

Vstupte do nového roku jako noví. Připravili jsme si pro vás malou jógovou sestavičku, která je skvělá nejen pro zlepšení nálady, ale i pro větší ohebnost a dokonalejší

kondici. Zahřejte se zdravě.

Připravil: Tým Big One Fitness

1

2a

2b

2c

2d

3a

Postupujte dle následujících šesti bodů:

1. Rozdýchejte se v pohodlném sedu,

snažte se vést nádech od břicha přes

hrudník až k podklíčkům, výdech od podklíčků přes hrudník až dolů do břicha, a to

až do posledního dechu. Hluboce proveďte 5 dechů, poté přejděte do dechu

pro vás přirozeným, snažte se zachovat

nádechy a výdechy pouze nosem (obr. 1).

2. Přejděte do pozice kočky, rozhýbejte ramena a kyčle pomalými kroužky. Zastavte

v neutrální pozici, vyhrbte se a zase prohněte, a to přibližně čtyřikrát. Opět zastavíme v neutrální pozici (obr. 2a, 2b, 2c, 2d).

3. Paže natáhněte co nejdál před sebe, zatižte bříška prstů a odlepte dlaně a paže

z podložky, srovnejte páteř. Představte si,

že je vaše páteř provaz, který chcete natáhnout od hlavy až ke kostrči, stlačte ramena od uší a spojte lopatky (obr. 3a).

Položte dlaně a prsty pevně na podložku, přejděte z nártů na špičky

INZERCE

GOLF FITNESS

ACADEMY

www.big1fitness.cz

42 | GOLF