INSTRUKCE | Kondiční příprava

a vytáhněte sedací kosti co nejvíc ke

stropu. V této pozici si prošlápněte střídavě nohy do pat a do špiček, uvolníte

si záda a lépe protáhnete zadní stranu

stehen (obr. 3b).

4. Přejděte do vzporu, přitáhněte levou nohu mezi dlaně, zatižte přední

chodidlo a vytáhněte se nahoru do pozice bojovníka (obr. 4a). Spojte ruce

5. Pomalými krůčky přejděte oběma nohama mezi dlaně, rovný předklon, hluboký předklon (obr. 5a, 5b).

za zády a vytlačujte paže ke stropu,

přidejte mírný záklon, kyčle držte srovnané, pánev tlačte podsazenou vpřed

(obr. 4b). Srovnejte se na střed a vyrotujte páteř proti noze, pravým loktem tlačte do vnější strany levé nohy,

dlaně nechte spojené u hrudní kosti

(obr. 4c). Srovnejte se. Vraťte se do

vzporu a vyměňte nohy, vše opakujte

opačným směrem.

6. Pánev posuňte, zatižte paty, srovnejte

záda a přejděte přes pozici židle až nahoru do stoje (obr. 6a, 6b).

Celou sestavu od pozice kočky zopakujte

vícekrát dle svých časových možností.

3b

4a

4b

4c

5a

5b

6a

6b

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

43