Chip

z rafu

Už předchozí situace vyžaduje jistou praxi, avšak trablům není konec. Opravdu

delikátní situace nastane,

když skončíte ve vysoké trávě v blízkosti greenu, navíc

ve svahu. Takový úder se nebojím nazvat noční můrou

golfistů, profesionály nevyjímaje. Nemějte velká očekávání a počítejte raději s delším patem, než s tím, že

míček posadíte na centimetry k jamce.

Jakmile přijdete k míčku, pečlivě posuďte hustotu

trávy a výšku, v jaké míček sedí. I zde je důležitý výběr

hole, ideální je lob wedge (56/60°), pokud ji v bagu

nemáte, vezměte jednoduše hůl s nejvyšším loftem,

což bude patrně sand wedge. Jestliže míček „sedí“

na trávě, je lepší menší bounce, pokud je zabořený,

bounce hole by měl být větší.

Postoj lehce otevřete a míček si umístěte do středu.

Pro optimální rovnováhu se rozkročte o něco víc

a více se snižte v kolenou. Ramena musejí směřovat

paralelně se svahem. Ve finální fázi nápřahu zalomte

zápěstí, strmě švihněte a akcelerujte do míče.

Míček si posuňte

v postoji kousek

dozadu.

Fervejovým

dřevem

z kopce

Fervejová dřeva, jak už jejich název prozrazuje, byla primárně navržena pro hru z ferveje. Přesto s jejich použitím k tomuto účelu řada amatérů váhá, zvlášť pokud míček neleží

v ideální pozici. Svah je přesně takové místo a nebudu zamlčovat, že

rána z kopce fervejovým dřevem patří k těm obtížnějším. Nicméně

i z takové pozice lze míč odehrát, jen to chce jistou úpravu.

Počítejte s tím, že trajektorie bude nižší než obvykle a míček bude

déle rolovat, proto je třeba přidat loft (místo dřeva č. 3 použijte

třeba dřevo č. 5). Míček má navíc tendenci ubíhat trochu doprava,

proto miřte mírně vlevo.

Pro lepší rovnováhu zaujměte o něco širší postoj, platí čím větší

sklon, tím širší postoj. Na rozdíl od klasické rány fervejovým dřevem

z rovné plochy, kdy si míček v postoji umisťujete o něco dopředu,

abyste jej při vzestupném pohybu hole setřeli, při ráně z kopce si

ho umístěte doprostřed, případně o zhruba dva centimetry dozadu

od středu postoje. Vyvarujete se tak zasažení povrchu za míčkem.

Boky a ramena srovnejte rovnoběžně se svahem a pak už jen plynule švihněte.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

23