INSTRUKCE | Mentální trénink

7. Pozitivní samomluva – vnitřní řeč

• Úspěšní sportovci

využívají samomluvu ke zvýšení

sebevědomí.

• Mluví na sebe

vnitřní řečí jako

na nejlepšího

kamaráda.

• Používají ji na regulaci myšlenek,

pocitů a chovaní

během soutěže

i mimo ni.

Vzpomeňte si na své předchozí úspěchy a oceňte je.

4. Emoce pod kontrolu

• Úspěšní sportovci přijímají silné

emoce a umí s nimi pracovat.

• Využívají je ke zlepšení výkonnosti a nenechají je negativně ovlivnit výkonnost.

5. Koncentrace

• Úspěšní sportovci vědí, na co zaměřit

pozornost během výkonu.

• Vědí jak udržet pozornost, odolávají rušivým vlivům, vnějším i vnitřním.

• Pokud ztratí koncentraci, jsou schopni ji

rychle zaměřit zpět.

• Dokáží být v přítomném okamžiku, bez

ohledu na to, co bylo nebo bude.

6. Regulace psychických stavů – úzkost, strach

• Úspěšní sportovci berou strach a úzkost jako součást sportu.

• Umí využívat stav úzkosti jako katalyzátor výkonu.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

8. Vizualizace

• Úspěšní sportovci

trénují vizualizaci

a vytváří si detailní

představy svých

cílů, soutěží a dokonalé techniky. Nikdy

o nich nepochybují.

• Mentální představy

jim pomáhají překonat neúspěchy

a uvědomit si, co

a jak mohou příště

zlepšit.

• Jejich představy

jsou přesné, realistické a specifické.

9. Duševní schopnosti

• Úspěšní sportovci pracují pomocí

mentálního tréninku na svých schopnostech každý den.

• Vědí, že psychická zdatnost je stejně

důležitá jako ta fyzická.

Tyto mentální dovednosti patří těm sportovcům, kteří se nikdy nenechají zlomit

neúspěchem, protože vědí, že neúspěch

je zároveň cestou k úspěchu. K něčemu

většímu, k životnímu cíli! O to více hledají své slabší stránky a důsledně na nich

pracují. Hledají všechny cesty a způsoby,

jak se naučit vytěžit z každé situace, tréninku, závodu a turnaje co nejvíce.

V jejich mysli žije neustále dlouhodobý

cíl. Cíl, který je lákavý a inspirativní, je to

životní cíl! Tomu přizpůsobí cíle krátkodobé i denní. Každá dovednost z tohoto

seznamu je důležitá a probíhá v určitých

fázích. Sportovec musí vědět, kdy má

danou dovednost použít, aby dokázal

zvítězit.

FÁZE MENTÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PODLE JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI

1. fáze

V této fázi jsou pro dosažení dlouhodobých cílů důležité mentální schopnosti. Je to fáze učení a každodenní práce

na mentálních schopnostech. Jedná se

o dlouhodobou práci vyžadující motivaci

a odhodlání.

2. fáze

V této fázi se mentální schopnosti zaměřují na využití před výkonem nebo

těsně před ním. Aplikují se před soutěží nebo bezprostředně před jejím

začátkem.

3. fáze

Tato fáze se zaměřuje na dovednosti, využívá se přímo při výkonu, v průběhu

soutěže.

CHCETE ZLEPŠIT SVOJI

PSYCHIKU, BÝT VYROVNANĚJŠÍ

A VÝKONNĚJŠÍ?

Pokud ano, písemně si zpracujte krůček

po krůčku postup ke zlepšení mentálních

dovedností. Oslovte odborníka na mentální trénink, který vám pomůže pracovat

na všech devíti mentálních dovednostech

a osvojit si všechny tři fáze potřebné ke

stabilní psychice. Věřím, že výsledky budou fantastické!

STRUČNÁ VIZITKA

MGR. ANDREA ZMĚLÍKOVÁ, ACC (ICF)

Profese: kouč a mentální trenér

Vzdělání a certifikace:

- Univerzita Jana Amose Komenského (psychologie,

komunikace, marketing)

- Results Coaching Systems (NeuroLeadership Group)

– akreditované kurzy ICF pro profesionální kouče

- ACC (Associate Certified Coach) – stupeň

certifikace mezinárodní federace koučů ICF

- Profesionální trenérská třída č. 1

Web: www.profikoucink.eu

27