DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Líšnice

90 let golfu na Líšnici

odkrývá historii celého českého golfu

Necelých 15 minut od Prahy po Strakonické silnici, tam najdete golfový klub Líšnice.

Je tam již 90 let. A bylo to napínavých 90 let... Přečtěte si něco o historii hřiště, které tvořilo významnou část golfových dějin Československa.

Text: Prokop Sedlák a Marek Babšický, foto: archiv GKL

Ten byl založen pod názvem Golfový klub

Líšnice dne 21. 11. 1928, jako druhý český

golfový klub. Zakladateli klubu byli Jaroslav O. Franta, Richard Hampl, Ladislav

Haškovec, Jaroslav Hilbert, Adolf Hoffmeister, Jiří Chvojka, Karel Mikšíček, Prokop

Sedlák, Vladimír Sedlák, Karel Vaněk, Ludvík Vaněk a Karel Vávra. Prvním prezidentem klubu byl zvolen Karel Vávra.

Takový výhled se vám z líšnické klubovny nabídne dnes.

Dnes je jen v samotné České republice přibližně sto hřišť a dalších zhruba třicet na

Slovensku. Před sto lety, po vzniku samostatného Československa v roce 1918, však

byly na celém jeho území jen dva golfové

kluby, které vznikly ještě za RakouskaUherska. Byly to kluby v Karlových Varech

a v Mariánských Lázních. Tyto kluby, existující již od začátku 20. století, však byly

národnostně německé, orientované výhradně na sportovní vyžití převážně anglo-americké lázeňské klientely.

Vlastní české golfové prostředí se začalo

vytvářet až po vzniku republiky. Průkopnické začátky několika pozdějších zakladatelů budoucího Golfového klubu Líšnice

(GKL) sahají do roku 1923, kdy čtyři kamarádi začali ve Strančicích u Prahy zkoušet

golf na pozemcích strýce jednoho z nich,

vybaveni starými golfovými holemi, přivezenými téhož roku z Anglie. Byli to Jaroslav Hilbert, Adolf Hoffmeister, Jiří Chvojka

a Prokop Sedlák.

68 | GOLF

Vedle golfových aktivit barona Františka

Ringhoffera na jeho pozemcích ve Volešovicích u Prahy, které vyústily později

v založení Golf Clubu Praha a zřízení golfového hřiště v Praze-Motole, se stala

zpočátku skromná strančická aktivita

jedním ze základů pozdějšího českého

golfu. Během pětiletého „strančického

období“ se ke čtyřem průkopníkům přidali další zájemci o golf a strančické prostředí se stalo pro další golfový rozvoj

této skupiny malým. Proto se hledalo

místo v okolí Prahy, kde by se dalo zřídit

golfové hřiště.

Takové místo, pastvinu charakterem

připomínající skotské náhorní planiny,

šťastnou náhodou v srpnu 1928 objevil JUDr. Ladislav Haškovec v lokalitě na

Korýtkách poblíž obce Líšnice. S tehdejším starostou obce Antonínem Macháčkem se dohodl na uzavření pachtovní

smlouvy a „strančičtí“ si mohli založit

svůj golfový klub.

V té době již existoval první český golfový

klub, Golf Club Praha, založený v roce

1926. Golfový klub Líšnice a Golf Club

Praha tvořily několik let českou golfovou

rodinu, k níž poté přibyl i Ringhoffer Golf

Club Volešovice, když soukromé golfové

aktivity rodiny Ringhofferovy ve Volešovicích dostaly klubovou podobu.

Roku 1932 tyto tři české kluby spolu se

slovenským GC Piešťany založily Golfový

svaz ČSR a položily tím základy pro československý organizovaný golf. Během tří let

do svazu vstoupily i dva západočeské, národnostně německé golfové kluby, z Karlových Varů a Mariánských Lázní.

Již v období před 2. světovou válkou se

golfové hřiště na Líšnici stalo významným sportovním a společenským centrem. Přispěla k tomu i přitažlivá a útulná

klubovna, postavená v roce 1933 (stojící

dodnes), kterou si oblíbili všichni, kdo v ní

kdy poseděli. Klubovna hostila i všechny

přední české předválečné hráče, kteří se

na líšnickém hřišti pokoušeli zdolat neporazitelného líšnického mistra Hanno

Tondera.

Ten byl vskutku výjimečným zjevem mezi

českými golfisty. V období předválečného

rozkvětu českého golfu získal mezinárodní titul mistra republiky v letech 1933