KOMENTÁŘE

Redakční informace, předplatné,

projekty redakce

Z prvního odpaliště

Vydavatel

CCB, spol. s. r. o.

Časopis GOLF

Měsíčník, ročník XXVI, náklad 12 000 ks

Vychází první týden v měsíci.

Jan Bělohubý

Foto na titulní straně:

Tiger Woods je zpět.

Foto: Globe Media/Reuters

Redakce

Šéfredaktor:

Josef Slezák, slezak@ccb.cz

Zástupce šéfredaktora:

Petra Prouzová, prouzova@ccb.cz

Tajemnice redakce:

Zuzana Vičarová, vicarova@ccb.cz

Adresa redakce

CCB, časopis Golf, Okružní 19, 638 00 Brno,

tel.: +420 545 222 774, e-mail: golf@ccb.cz,

www.casopisgolf.cz

Adresa pražské kanceláře

Hlubočepská 1156/38 B, 152 00 Praha 5,

tel.: +420 233 376 213

Obchodní oddělení

Jaromír Jandl, jandl@ccb.cz, 603 543 085

Když ženy a muži vítězí,

v životě i na olympiádě

Už vícekrát jsem psal parafrázi věty divadelní hry, kde jedna postava vytýká zbabělci: „Nešťastná země, která nemá hrdiny.“ Troufnu si jmenovat národy či lidská

společenství takto nešťastná, protože nemají „hrdiny“. A nejsou to jen hloupoučce

uřvaní vlajkonoši fotbalových klubů či nacionalisté! „Nešťastné země bez hrdinů“

– ti, kteří nevidí skutečné hodnoty, inklinují k přehnanému nadužívání symbolů,

soch, hodností, medailí, titulů, řádů, frčků,

zásluh a všeho symbolického. Symboly

(„plíšky“) opravdovou hodnotu jen adekvátně popisují a přiměřeně zastupují, nikoli ji nahrazují.

Zuzana Vičarová, vicarova@ccb.cz, 734 101 004

Redakce časopisu Golf, golf@ccb.cz, 545 222 774

Podklady: golf@ccb.cz

Předplatné

Zuzana Vičarová; +420 545 222 774, predplatne@ccb.cz

Cena ročního předplatného v ČR: 500 Kč (půlroční)/890 Kč

(celoroční), úhrada prostřednictvím SIPO, platební karty,

složenky nebo převodem na účet 19-9090940207/0100.

Cena ročního předplatného na Slovensku: 39 EUR

převodem na účet u ČSOB Bratislava, č. ú. 4006109507/7500.

Jako variabilní symbol uveďte číslici 22 a dalších šest různých

čísel dle vlastní volby (např. datum narození, IČO atp). Toto

číslo nám prosím sdělte – bez tohoto údaje nebudeme moci

vaši platbu identifikovat.

Redakční informace

Registrace MK ČR E 6685 ISSN 1212-4745 a RP Bratislava,

č. j. 3482/95-P ze dne 7. 8. 1995

Distribuce: Rozšiřují společnosti PNS (ÚDT, Transpress), Mediaprint & Kapa. Distribuci ve Slovenské republice vykonává Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183,

830 00 BRATISLAVA, Tel.(infolinka): 0800 188 826,

e-mail: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk,

web: www.ipredplatne.sk

Ve sportu je hranice mezi hodnotou

a „hodnotou“ křehká: vážíme si výsledků,

když jde o „branky, body, vteřiny“, pokud

se za nimi skrývají „potoky dřiny, potu

a férového zápolení“. A naopak jsou mně

osobně k smíchu i pláči národy či skupiny,

které vedou chlubivé statistiky v dlouhodobém zisku medailí bez ohledu na pravidla,

čest nebo doping.

Chci připomínat hodnoty, jež se nepočítají

na počet rekordů při jedné olympiádě ani

vylisovaných plíšků. Po zimní olympiádě

a díky respektuhodným sportovním výsledkům lyžařky Ester Ledecké se nabízí paralela s jinou ženou a jejími „plíšky“.

Ženou, jež zvítězila ve třech odlišných individuálních disciplínách na jedné olympiádě

(a v šesti disciplínách při kvalifikaci) a krom

tří medailí ještě ve všech třech překonala

rekordy. Ve svém seriálu o slavných golfistech historie jsem před lety psal obsáhle

o Mildred „Babe“ Didrikson Zaharias.

Neoznačené fotografie poskytla Ingram Image. PR články jsou

označeny (PR). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Příspěvky,

dotazy, náměty a připomínky k časopisu Golf zasílejte na

adresu šéfredaktora nebo vydavatele.

@GOLFmagCZ

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Babe Zaharias celé desetiletí do roku 1954

dominovala ženskému golfu, přičemž dodnes nebylo nepřekonáno jejích 14 výher na LPGA v řadě (!). Mimo to, že byla

vyhlášena druhou nejlepší sportovkyní

století, získala též tři medaile na jedné

olympiádě (1932 Los Angeles) ve třech odlišných disciplínách – dvě zlaté: běh přes

překážky (světový rekord) a hod oštěpem

(olympijský rekord). A na stejné olympiádě

přidala stříbro ve skoku vysokém – mimochodem i v něm zvítězila (také utvořila rekord), ale rozhodčí ex post rozhodli o jejím

odsunutí na stříbro aplikováním pravidla

o dotyku tyče hlavou, které dnes ve skoku

již neexistuje.

Ve stejném roce při olympijské kvalifikaci

získala zlato v šesti odlišných disciplínách

(překážky, oštěp, skok vysoký, vrh koulí,

skok daleký, hod krikeťákem), když se zúčastnila osmi z celkem deseti. „Závodně“

hrála také baseball, basketbal, kulečník,

biliár, boxovala a dvacet let byla světovou

ženskou golfovou jedničkou. A až do 2003

před Annikou Sörenstam jedinou ženou,

která se v golfu výsledky, nikoli sponzorskou výjimkou, dorovnala mužům a smazala rozdíl mezi pohlavími.

Pokud si pamatuji, tak při tehdejších závodech mezi disciplínami utíkala, aby

stihla start další disciplíny. A bojovala i jinou, skutečnou hru... O „Babe“ Didrikson

Zaharias jsem v seriálu (též o držitelích

různých vítězstvích především těch životních jako Bobby Jones, Francis Quimet,

Ben Hogan, otec a syn Morrisovi, Seve

Ballesteros a Harvey Penick) psal vícekrát

a stále mne fascinuje… Jak začala s golfem a už rok po olympiádě odpalovala až

tisíc míčků denně bez rukavice s rukama

do krve. Jak už s vývodem kvůli opakované rakovině tlustého střeva vyhrála ve

45 letech krátce před svou smrtí golfové

US Open. Byť své poslední.

Čest všem, kdo zvítězili na stejné akci světového významu (lhostejno zda v létě či

zimě) v odlišných individuálních disciplínách, stejně jako čest všem, kteří nezapomenou adekvátní respekt k opravdovým

i medailovým výsledkům všech, kdo žili

dávno před námi. Ve větě ze zmíněné divadelní hry Bertolda Brechta totiž po slovech „nešťastná země, které nemá hrdiny“

následuje polemická replika: „Nešťastná

spíš ta země, která hrdiny potřebuje.“

3