CESTY ZA GOLFEM | Golfová turistika

Hra v Dominikánské republice není zrovna levná, zážitky z Corales Golf z uskupení Punta Cana však budou nezapomenutelné.

Golf je světový fenomén. Šedesát milionů lidí hraje na každém zeleném kousku

planety. Řeč birdie, parů a bogey je internacionální, časové a finanční náklady

bez hranic. Bez hranic je i touha hráčů

putovat co nejčastěji do podivuhodných

exotických míst a zemí v naději, že právě

tam, na místě, o němž tak krásně hovoří řeč prospektů a fotografií na internetu, zažijí svůj golfový den D. A i kdyby

ne, hra samotná poskytuje dostatečný

důvod vyrazit…

Ve studených měsících podléhá „homo

birdiens“ volání dálek nejsnadněji, poněvadž by mu na domovském hřišti přimrzl

míček k týčku, ale cestovatelské vábení

je celoroční. A je tolik zemí, tolik míst,

tolik hřišť…

56 | GOLF

Golfová turistika je jedním z nejdůležitějších odvětví celého golfového průmyslu, jeden z hnacích motorů branže.

Odhady finančních objemů, které toto

odvětví produkuje, se měří miliardami

eur. A investice rezultující z této sumy

pak podporují nejrůznější formy rozvoje,

nové trendy, pomáhají udržet snesitelnou míru při recesích.

Ale buďme konkrétnější. Co se Evropy

týče, zdejší golfový turista citlivě reaguje na politickou a bezpečnostní situaci v té které zemi, jež připadá v úvahu.

Zajímavé jsou rozdíly, jak reagují na zvýšené potenciální nebezpečí hráči jednotlivých zemí. Příkladem budiž třeba

návštěvnost Turecka po nedávném

výbuchu na istanbulském letišti. Pro

některé země se Turecko rázem stalo

zemí „no go“ a hráči se masově obrátili

jinam, jiné země přílišný odliv svých golfových cestovatelů nehlásily.

KAM SE JEZDÍ, KAM MÉNĚ

Velmi pravděpodobně to souvisí s kupní

silou hráčů, rozuměj s jejich ochotou

připlatit si a vyměnit nepřekonatelný

poměr cena/výkon tureckých resortů za

o něco nákladnější pobyt v jiných, tradičních destinacích. I tam existují pobyty stejně luxusní jako v Turecku, ale

„turecký“ standard tam stojí neporovnatelně víc. Zcela konkrétně se tehdy

od Turecka odvrátili třeba Němci a část

Skandinávců, Rakušané už méně a našich hráčů se turecké události dotkly