CESTY ZA GOLFEM | Golfová turistika

v omezené míře.

Jsou oblasti, kam se

dá zajet na několik dní, ubytovat se

a hrát okolní hřiště.

Je jich spousta, namátkou Liberecko, Brněnsko, západ Čech, skupinu parádních hřišť máme na

severu Moravy, jižní Čechy.

Další nabídka čeká na jihu Slovenska u Bratislavy a Sence. Ale

málokdo tam vyrazí na víc než na

den dva, přitom se takové kombinace vysloveně nabízejí.

Na podzim zase můžeme vyzkoušet maďarské nebo nověji slovenské termály, kam je

v tomto směru termály poblíž hřišť nebo

přímo u nich.

Ze hry není Jižní Afrika, kam se jezdí za golfem

i úžasnou krajinou, a vysloveným trendem se

v poslední době stává Vietnam, kde vyrůstají hřiště

jedno za druhým, budují je nejlepší architekti

a kvalita hřišť i servisu je na vysoké úrovni.

dobré zajet, zrekreovat se po sezoně

a zmenšit zdravotní dopady na naši tělesnou schránku. Dobrým tipem jsou

Ty najdeme nejen v Maďarsku, ale i ve východním Rakousku, které tvoří s Maďarskem jednu velkou termální oblast. Sahá až

do Slovinska, kde

vyrostlo pár termálních resortů

s golfem a většinově se

jmenují Toplice.

Je tam o fous tepleji, dobře

v říjnu a často i v listopadu, kdy už

se zase můžeme chystat… do Turecka?

Nebo co ten Vietnam, Dominikánská republika, Spojené státy, Nový Zéland či

snad ještě něco dál? Golfová země je nekonečná, stejně jako touha golfistů ji celou poznat.

Španělsko se jako golfová destinace vrací na výsluní. K novějším resortům, kde se, chcete-li, můžete oddávat převážně hře, patří třeba

Las Colinas jižně od Alicante.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

59