INSTRUKCE | Golfový švih

Proč bychom neměli

při odpalu švihat dolů

Když jsem se učil golf, byl jsem vystaven mnoha mýtům. Jedním z nich je fráze „musíš švihat na míček směrem dolů, aby mohl letět vzhůru“. V tomto článku si ukážeme,

jak „odpálení při pohybu dolů“ může potencionálně škodit vaší hře.

Připravila: Lucie Novotná

ZESPODU = VZHŮRU

Všichni víme, že golf je hra protikladů. Není však pravda, že

šviháním dolů míč letí nahoru. Úhel přiblížení (nebo pohyb

hole při impaktu směrem nahoru, dolů nebo paralelně se

zemí) má jen velmi málo společného s odpalem míče. Vezměme si například následující dva scénáře na obrázku 1 a 2.

Na obou obrázcích zůstává dynamický loft (loft při impaktu)

hole stejný. AVŠAK: Na obrázku A se hůl pohybuje nahoru.

Na obrázku B se hůl pohybuje dolů (zasahuje míček v pohybu dolů). Přesto míček letí vzhůru v obou případech, což

vyvrací myšlenku, že musíte míček zasáhnout při pohybu

dolů, aby mohl vzlétnout vzhůru.

Je to proto, že dynamický loft hole bude mít vždy větší vliv

než úhel přiblížení. Takže jestli jste švihali dolů nebo nahoru,

je do značné míry irelevantní pro vzlet míče. Samotný pohyb

spíše ovlivní výšku vzletu, dráhu a vzdálenost.

PROČ ODPÁLIT MÍČEK PŘI POHYBU DOLŮ?

Obr. 1

Obr. 2

32 | GOLF

Jak a proč se tato věta rozšířila? Ať už se přibližujete k míčku

zespodu či shora, v obou případech se míč dostane do

vzduchu. Ve skutečnosti nemůžeme zasáhnout golfový míček při pohybu nahoru, pokud leží na zemi, protože země

nám stojí v cestě.

Obr. 3