Developeři mění Brno

Ústředním tématem aktuální přílohy Brno Business se stala oblast developerství.

I proto jsem o rozhovor požádala regionálního ředitele Davida Chládka ze společnosti CTP.

V Brně David Chládek vidí spoustu

příležitostí, jak účelně spojit

přítomnost s minulostí.

Největší tuzemský developer průmyslových

areálů CTP dlouhodobě působí v České republice, kde staví a rozvíjí obchodní parky

pro investory podnikající ve střední Evropě.

CTP je týmem odborníků zajišťujících komplexní rozvoj a správu nemovitostí od prvotní právní agendy, projektování, výstavby,

správy nemovitostí a následného dlouhodobého pronájmu.

Kde všude v Brně a okolí jste již postavili průmyslové areály?

Naše společnost postavila a spravuje aktuálně v Brně a okolí celkem čtyři průmyslové

areály. Jedná se o CTPark Brno, který má

strategickou polohu v těsné blízkosti města

s napojením na D1, dále CTPark Modřice

nacházející se 5 kilometrů od Brna u silnice E461 ve směru na Víděň, CTPark Brno

South leží 7 kilometrů od Brna na D1 ve

směru na Ostravu a nově začínáme revitalizovat brownfield na území bývalého průmyslového areálu firmy Zetor.

Všechny firmy směřovaly v minulosti

do Prahy. Proč právě Brno je pro CTP

strategické?

Brno je město s velkým potenciálem.

Historicky to bylo vždy důležité město

pro obchod mezi Bratislavou,

Vídní a Prahou. Bylo to také

město se silným kulturním

a vzdělávacím významem. Toto historické

dědictví platí dodnes, a to tím spíš, že se

vyvinulo v klíčové technické a univerzitní

město. Díky tomu je Brno pro CTP velmi

strategickým místem. Vzhledem k velké

studentské populaci se řada společností

v oblasti high-tech výroby, IT, výzkumu

a vývoje přesunula nebo mají svůj původ

v Brně. Z toho důvodu i my propagujeme

Brno jako vynikající místo pro investice.

Sekundární města jsou navíc atraktivními

místy jak pro společnosti, tak pro jejich zaměstnance, protože ve srovnání s ekonomickými hlavními městy jako Praha, Paříž,

Londýn, které jsou hektičtější a dražší, nabízejí příjemnější životní styl. Brno považujeme za základní kámen celkového zdraví

české ekonomiky a jsme hrdí, že můžeme

hrát roli při revitalizaci a růstu města.

Mnoho firem staví na zelené louce.

Vy jste se také zaměřili na rekonstrukci zdevastované Vlněny v samém srdci Brna, tzv. brownfield. Jak

rekonstrukce pokračuje a jaké máte

s Vlněnou záměry?

Ať už se jedná o výstavbu kancelářských

parků, prostor pro bydlení nebo obchody

v rámci měst, budeme velice často narážet na tzv. brownfieldy. K dispozici je dnes

totiž velmi málo „zelených polí“. Naše společnost to však vnímá jako příležitost spojit přítomnost s minulostí. Ve Vlněně jsme

měli možnost strhnout všechny staré továrny, ale rozhodli jsme se zachovat a zrekonstruovat krásný Bochnerův palác. Obdobně jsme to udělali i v rámci projektu na

Ponávce, kde jsme zrekonstruovali některé

ze starších budov. V srdci Vlněny vznikne

nové jezírko, které prostor promění ve veřejnou zahradu.

Bochnerův palác ve Vlněně je již plně zrekonstruován a hodláme v něm otevřít

novou restauraci i jedinečné kanceláře.

V areálu se nachází další budovy, tzv. Výtopna, u které zkoumáme její revitalizaci

jako kulturního centra. Tyto jedinečné

budovy dodávají parku historii a atmosféru

a připomínají nám jeho bouřlivou minulost. Archeologické průzkumy například

odkryly zapomenutou část brněnského

dědictví, kterou bychom chtěli v parku

zobrazit. Ve zbývajících fázích vývoje usilujeme o certifikaci BREEAM Outstanding

a WELL Platinum, což znamena, že budou

budovy v ramci Vlněny šetrné k životnímu

prostředí a budou respektovat požadavky

trvalé udržitelnosti v souladu se soudobými standardy na poli developerské výstavby. Budovy mají vysoký standard jak

architektonický, tak materiálový.

Rozvoj brownfieldů vidíme jednoznačně

jako nabídku jedinečných příležitostí,

které nejsou dostupné na zelené louce.

A protože je půda vzácnou a cennou komoditou, domníváme se, že je na nás,

abychom zodpovědně přestavěli tato

místa v souladu s dnešními ekologickými

i zdravotními standardy.

Jaké jsou další strategické plány developera CTP? Naše čtenáře bude

zajímat především, co zamýšlíte

s chátrajícím územím bývalého průmyslového areálu firmy Zetor?

Spolu s projekty Ponávka a Vlněna se jedná

již o třetí projekt revitalizace brownfield lokality v rámci města Brna. Na území bývalého průmyslového areálu firmy Zetor, který

dlouhodobě chátrá, vyrostou nové moderní

industriální objekty včetně nové infrastruktury pro drobnou lehkou výrobu, maloobchod a výzkum, doplněných o drobnou

logistiku. Všechny haly budou realizovány

v systému certifikace budov BREEAM New

Construction stupeň certifikace minimálně

Excellent. Původní zchátralé haly Zetoru

jsou postupně demolovány. Celková výměra pozemků CTP zde činí 115 000 m2,

a zastavěno bude cca 60 000 m2.

Za rozhovor děkuje Alena Štěpánková

Foto: Archiv Davida Chládka

GOLF & STYLE

78 |

BRNO BUSINESS GOLF & STYLE | DEVELOPMENT | INVESTICE | ROZHOVOR | LIDSKÉ ZDROJE