KOMENTÁŘE

Redakční informace, předplatné,

projekty redakce

Vydavatel

CCB, spol. s. r. o.

Z pprvního odpaliště

Časopis GOLF

Měsíčník, ročník XXVII, náklad 12 000 ks

Vychází první týden v měsíci.

Foto na titulní straně:

Závěrečný podnik a s ním i celkové hodnocení Race to Dubai

ovládl Španěl Jon Rahm.

Foto: Rolex Golf/rEvolution London

Redakce

Šéfredaktor:

Josef Slezák, slezak@ccb.cz

Zástupce šéfredaktora:

Petra Prouzová, prouzova@ccb.cz

Tajemnice redakce:

Zuzana Vičarová, vicarova@ccb.cz

Adresa redakce

CCB, časopis Golf, Okružní 19, 638 00 Brno,

tel.: +420 545 222 774, e-mail: golf@ccb.cz,

www.casopisgolf.cz

Adresa pražské kanceláře

Hlubočepská 1156/38 B, 152 00 Praha 5,

tel.: +420 233 376 213

Obchodní oddělení

Jaromír Jandl, jandl@ccb.cz, 603 543 085

Milan Vlček, vlcek@ccb.cz, 604 210 058

Zuzana Vičarová, vicarova@ccb.cz, 734 101 004

Redakce časopisu Golf, golf@ccb.cz, 545 222 774

Podklady: golf@ccb.cz

Předplatné

Zuzana Vičarová; +420 545 222 774, predplatne@ccb.cz

Cena ročního předplatného v ČR: 500 Kč (půlroční)/890 Kč

(celoroční), úhrada převodem na účet 19-9090940207/0100.

Cena ročního předplatného na Slovensku: 39 EUR

převodem na účet u ČSOB Bratislava, č. ú. 4006109507/7500.

Jako variabilní symbol uveďte číslici 22 a dalších šest různých

čísel dle vlastní volby (např. datum narození, IČO atp). Toto

číslo nám prosím sdělte – bez tohoto údaje nebudeme moci

vaši platbu identifikovat.

Redakční informace

Registrace MK ČR E 6685 ISSN 1212-4745 a RP Bratislava,

č. j. 3482/95-P ze dne 7. 8. 1995

Distribuce: Rozšiřují společnosti PNS (ÚDT, Transpress), Mediaprint & Kapa. Distribuci ve Slovenské republice vykonává Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183,

830 00 BRATISLAVA, Tel.(infolinka): 0800 188 826,

e-mail: info@ipredplatne.sk, objednavky@ipredplatne.sk,

web: www.ipredplatne.sk

Brno Business Golf & Style

Registrace v evidenci periodického tisku vedené

Ministerstvem kultutry: MK ČR E 13646

Neoznačené fotografie poskytla Ingram Image. PR články jsou

označeny (PR). Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Příspěvky,

dotazy, náměty a připomínky k časopisu Golf zasílejte na

adresu šéfredaktora nebo vydavatele.

@GOLFmagCZ

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Lukáš Pařenica

Tipnete si,

kdo zazáří mezi nováčky?

Byl srpen roku 1996, když mezi golfové

profesionály vstoupil jistý mladík tmavé

pleti. Do té doby byl jen amatérským

hráčem, přesto jej už dávno odborníci

dobře znali. Hned vzápětí ostatně podepsal gigantický kontrakt se světoznámou

oděvní firmou, stejnou, s níž spolupracuje

dodnes. Ten nováček se na PGA Tour rozkoukal nebývale rychle, hned napřesrok

vyhrál svůj první major, brzy přidal řadu

dalších a už zanedlouho jej znal úplně

celý svět, nejen ten sportovní. Dnes platí

za jednoho z nejlepších golfistů historie,

ne-li toho vůbec největšího.

Jak jistě sami dobře víte, jeho jméno zní

Tiger Woods. Proč připomínám hráče,

o kterém se píše prakticky denně? Tentokrát hlavně proto, abych zdůraznil, že

i tahle žijící legenda a golfová instituce

měla svou nováčkovskou sezonu. A i když

vstupoval do arény mezi ostřílené profíky

přeci jen z trochu jiné pozice, protože vynikal už jako amatér, musel si své úspěchy

tvrdě a postupně vybojovat.

Nové tváře, které angličtina označuje

slůvkem „rookie“, tedy něco jako „zelenáč“, nabízí každá sezona na PGA Tour,

tu letošní nevyjímaje. V aktuálním vydání

jsme vybrali sedm jmen, která podle nás

stojí za to sledovat, a představili jsme vám

tyto hráče trochu blíže.

Potenciál stát se hvězdou má samozřejmě

každá z oněch více než dvou desítek

tváří, které si letos na profesionální túře

odbudou premiéru. Pár jich možná zazáří

a zapíše se do dějin, jiní se udrží a odkroutí si solidních deset či patnáct sezon,

další se třeba hned v příštím roce s nejvyšší světovou ligou budou muset rozloučit. Dočasně, anebo také navždy, profesionální sport je tvrdá řehole. A golf není

v tomto ohledu žádnou výjimkou.

Když jsem v úvodu zmínil Tigera jako

notoricky známý příklad nováčka, který

rychle uspěl a přes mnohá protivenství

zatím na vrcholu vytrval, není od věci připomenout i trochu jiný příběh. Spousta

fanoušků si určitě vybaví jméno Anthonyho Kima, korejského golfového supertalentu, jemuž se koneckonců nezřídka přisuzovala role Tigerova příštího vyzyvatele.

Letos v listopadu to bylo právě osm let,

co se v dodatečném play-off na turnaji

Shanghai Masters utkal s Rory McIlroyem.

Souboj dvou mladíků tehdy prohrál,

a když se letos novináři na tohle finále

ptali dnešní severoirské superhvězdy, McIlroy přiznal: „Na ten turnaj si pamatuji,

na svou výhru a také na Anthonyho. Popravdě řečeno, od té doby jsem ho už nikdy neviděl.“

Smutný příběh, v němž vzápětí kariéru

tolik nadějného hráče přibrzdilo nejprve

vleklé zranění achillovky a posléze jeho

vlastní slabá vůle, je o to pozoruhodnější,

že právě Anthony Kim je stále držitelem

jednoho mimořádně cenného primátu.

Drží totiž rekord v počtu birdie zahraných

na slavném Masters v Augustě během

jednoho kola: v roce 2009 jich tam dokázal zahrát jedenáct, víc než kdokoli předtím a potom!

Současnost? Hráč, jehož mnozí viděli jako

„nového Tigera“, prý dnes nehraje už ani

ve volném čase a při náhodném setkání

s jistým golfovým fanouškem se přiznal,

že „jeho golfová hra už neexistuje“.

Stačí zkrátka málo a i sebenadějnější nováček může získat nehynoucí slávu, nebo

naopak skončit v propadlišti dějin. Jak se

bude dařit těm letošním? Uhádnout to je

těžké, ne-li nemožné, mnozí z nich ale určitě stojí za pozornost.

3