golfisté nejvíce očekávají. Jak to mohu

prakticky využít, abych častěji vyhrál?

Jako východisko ke srozumitelným praktickým radám zvolím oblíbenou teorii

golfových a dalších sportovních trenérů

podstatně více než vítězů. Pokud chcete

lépe pochopit váš individuální vztah ke

sportu a k vítězení, je nutné uskutečnit

sebereflexi a uvědomit si, do které skupiny náležíte.

Antisystémnové postoje se postupně změnily

v nový druh stádnosti a v důsledku pak v podvolení

se alternativnímu „systému“. Zdá se mi, že v onom

současném paradigmatu multikulturní lásky všech

se všemi významně ubylo individualismu, který byl

hnacím motorem mezi antisystémovými

osobnostmi v minulosti. A bez individualismu

nelze vybudovat vítěznou mentalitu!

z anglosaských zemí. Nepodařilo se mi

sice najít žádnou skutečně vědeckou

studii, která by toto praktické východisko podepřela, nicméně jsem přesvědčen, že vcelku věrně odráží realitu.

Podle této teorie se všichni sportovci dělí v podstatě na dvě nestejně

velké skupiny: „stayers“ a „winners“.

Do češtiny bych to volně převedl jako

„pracanti“ a „vítězové“. Pracantů je

Pracanti milují sport kvůli celému procesu tréninku. Milují prostředí svého

sportu. Typický golfový pracant si užívá

stovky odehraných míčků na cvičném

odpališti, je maximálně šťastný, když

může až do soumraku trávit čas okolo

čipovacího greenu a ještě potmě si zajde pocvičit patování. Pohyb spojený

s golfem a samo golfové prostředí jej

samy o sobě naplňují vysokou mírou

uspokojení. Ale pozor! Pracant také rád

soutěží! Avšak reflektuje zcela jinak své

chyby a prohry.

Když pracanti během soutěžení dospějí

k nějaké chybě, nevyvolá to v nich buldočí vůli porazit soupeře i navzdory

tomu, nezačnou cítit uvnitř palčivou nenávist vůči jakékoliv možné prohře. Namísto toho přepnou na analytický model

a snaží se rozebrat onu chybu. Vlastně

opustí vřavu bitvy ještě v jejím průběhu

a duchem už jsou na příštím tréninku.

Přirovnáno poněkud nadneseně k bitvě,

je to jako by se pracantovi zasekla puška

a on by se s velkým zaujetím věnoval

rozborce zbraně namísto toho, aby bleskově vytáhl bojový nůž a v boji muže

proti muži zvítězil s tím, co mu zůstalo.

Chování a myšlení vítězných typů je

zcela odlišné. Nepřemýšlejí o tom, proč

se dnes jejich rány stranově stáčejí

v „banánu“ doleva nebo doprava. Prostě

se zakousnou do hry a s tím banánem

vás porazí, i když na první pohled vaše

hra vypadá technicky vyspělejší.

INZERCE

GOLF COURSE

ŠILHEŘOVICE

Novotou zářící „Palmenhaus“ v Šilheřovicích

Po citlivé renovaci budovy historicky zvané „Palmenhaus“ na golfovém hřišti v Šilheřovicích,

která se realizovala v rámci Interreg V-A, Česká republika – Polsko 2014-2020, čeká na hráče

kultivovaný, historický, otevřený prostor, ve kterém se budou cítit příjemně. Přestože prostoru

dominuje sklo a oblouky, odlité na míru ještě v Rothschildových slévárnách, budete odcházet

s pocitem, že jste byli v klubovně jednadvacátého století. A pokud personálu vydrží i současné

nadšení, nebudete zklamáni ani servisem.

A golf? To je jen další bonus navíc. Kde jinde byste hráli pohodově v letních vedrech, než na

kvalitním mistrovském hřišti uprostřed mohutných stromů, kde na každé jamce najdete dostatek

stínu, to vše doplněné o krásné kulturní a přírodní scenérie. Takže volba letošního sezóny je

jasná: Šilheřovice!

www.golf-ostrava.cz