Jak na to jdou, že jim to tak frčí? Stačí

namíchat tyglík z jedinečné přírodní kulisy, kvalitního hřiště, ubytování na úrovni

a perfektních služeb. Podívejte se s námi,

jak německý podnikatel vybudoval v Rakousku špičkový golfový resort, který se

o klientelu nemusí obávat. A naplánujte

si pár letních dnů…

Text: Ivo Doušek,

foto: Ivo Doušek, archiv resortu

K nejrenomovanějším golfovým klubům Tyrolska, největší ze spolkových zemí Rakouska, patří Golfclub Dolomitengolf v historické

osadě Lavant, těsně u pitoreskního, turistice a sportu propadlého

„slunečního města“ Lienz. Lienz leží ve východní části Tyrolska,

což je část oddělená od vlastních Tyrol proužkem Salzburska.

Tato podivnost souvisí s roztrháním kdysi o hodně větších Tyrol,

ke kterým patřila i část Itálie, na tři kusy – došlo k tomu po první

světové válce. Dva kusy zůstaly Rakušanům, třetí je v Itálii a Rakušané ho dodnes označují „Südtirol“, Jižní Tyroly.

Říká se, že v Lienzu, menším městě na rovince uprostřed hor,

je tlak moderní civilizace poloviční, údajně jsou tak 20 až 30 let

pozadu. Je tu dobře a klid, snad proto se z něho stal oblíbený

cíl dovolených. Není divu, že se do města a jeho okolí během

prázdninových pobytů zakoukal německý podnikatel Werner

Hamacher, který už vlastnil hotel v nedalekém horském údolí

Defereggental.

Jako golfista trpěl absencí hřišť v okolí. To bylo před nějakými

20 lety a v té době rostlo v Rakousku jedno hřiště za druhým. Jen

tady nic. A tak se do toho pustil. Po údajně velmi krátkém váhání

přistoupil k činu, spojil se s dvěma místními, kteří sehnali pozemek, on dodal potřebné finance a v roce 1999 otvírali pod impozantní kulisou špičatých hor 18jamkové hřiště Dolomitengolf.

Okamžitý úspěch – hřiště v rovině, nepříliš fyzicky náročné, přitom včleněné do nádherné kulisy, super kvalita, na světě byl

nový hit. Pověst se rychle šířila, netrvalo dlouho a na hřišti začali

pociťovat přetlak. Před 13 lety proto přistavěli třetí devítku, naštěstí na ni měli místo i finance.

Řadu let lákala tato golfová oáza hráče na 27 jamek, kombinovatelných do tří různých, ale obtížností rovnocenných osmnáctijamkových variant. Spoustu let se ale přitom mluvilo o další,

čtvrté devítce.

A opět se našlo místo těsně u hřiště, dlouho se vyjednávalo

s úřady, následně se pilně budovalo a loni v květnu, zároveň

se zahájením sezony, rozšířila čtvrtá devítka, nazvaná VOLVO

Course at Dolomitengolf, nabídku resortu na 36 plnokrevných

jamek. Tím se stal resort největším v celém Tyrolsku.

Majitelé, rodina Hamacherova, bydlí v Kolíně nad Rýnem a mají

další hotelové aktivity i v několika německých městech. Peter

Hamacher, syn zakladatele Wernera Hamachera, dostal resort na

starost, a samozřejmě nechyběl ani na slavnostním otvírání nové

části hřiště.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

67