tam neznají, omezené zdroje podzemní

vody dávno přestaly stačit.

Těch hřišť tu napočítáme víc než padesát! To je na oblast, která má odjakživa

nedostatek vody, malý zázrak. O ten se

nejvyšší měrou zasloužila přehrada Hoover Dam. Před 85 lety, kdy Las Vegas

čítalo pouhých 5 000 duší a nijak zvlášť

nekvetlo, se vláda rozhodla postavit obří

přehradní hráz na řece Colorado, která

odděluje Nevadu od Arizony, aby zajistila spravedlivé zásobování vodou v této

části země. Jméno dostala po tehdejším

prezidentovi USA Hooverovi, jenž stavbu

velice podporoval.

HOOVER DAM

Dílo je to skutečně ohromné. Výška hráze

přes 200 metrů, délka skoro 400 metrů, plocha jezera 640 km2, jeho délka

185 km. Plánování trvalo sedm let, výstavba jen o kousek méně, byly použity

zcela nové prvky budování hráze (sestavili

ji z 250 dílů spojených betonem, při klasickém způsobu – monolitu – by beton

tuhl 125 let!). Písek vozili z pobřeží, bratru

400 km, na koňských povozech! Náklady

stavby dosáhly výše 50 milionů dolarů,

dnes by to byla skoro miliarda.

Přehradu máme a Las Vegas se může

začít rozvíjet. Voda už sice nechybí,

ale každý metr je potřeba vykousnout

z pouště. K rozkvětu města nejvíc přispěly

herny. Vznikla pověstná ulice Las Vegas

Strip, dlouhá 6,8 km, plná kasin a hotelů.

Obří byznys, 18 z 25 největších hotelů

světa najdete právě zde. Vegas dnes čítá

přes 600 tisíc obyvatel, ale mnohokrát

víc se tady ročně otočí hráčů, utrácejících

barvy pouště kontrastují se smaragdovou „golfovou“ zelení, s obzorem plným

vznešeně se tvářících hor. A utratíte rozhodně míň než v hernách…

Poušť a hory kolem Vegas hýří stovkami

barev, od fádních jednolitých ploch až

k místům vybarveným jako kanárek. Někde ani keříček, jinde exotická pouštní

vegetace a tropické květy ještě dotvářejí

barevné efekty. Na mnoha z nich najdete

kaktusy a nízké stromky mesquite. Na

tu poušť se optimista dívá s nadšením,

jak je krásná a rozmanitá, pesimista by

v ní mohl vidět rumiště či smetiště bez

užitku – račte si vybrat.

Některá hřiště jsou přímo uprostřed zástavby, bojují s ní o každý kousek půdy,

domy jsou natlačené až k fervejím, někde

je to až bizarní a z našeho pohledu těžko

představitelné. Jednotlivé ferveje vedou

od klubovny různými směry mezi samými

domy, z výšky to vypadá jako chapadla

zelené chobotnice, ležící mezi hustou

zástavbou přízemních domků a vilek.

Jiná městská hřiště jsou kompaktní, ferveje naskládány jedna vedle druhé, tam

a zpět, jak se to vešlo.

Nejkrásnější místní kousky ale najdete na

okraji města, na úpatích hor, případně kus

od vlastního Las Vegas, v dalších menších městech – Mesquite a Boulder. Tahle

hřiště si na nedostatek místa mezi fervejemi nestěžují – představují spíš kusy

magie, zázraky představivosti a odvahy,

kterou musel mít tvůrce a architekt hřiště,

když vytyčil ferveje a greeny do často velice nerovné pouštní krajiny. Seznam místních architektů se taky čte jako who is

who světové golfové architektury!

Některá hřiště jsou přímo uprostřed zástavby, bojují

s ní o každý kousek půdy, domy jsou natlačené až

k fervejím, někde je to až bizarní a z našeho pohledu

těžko představitelné. Jednotlivé ferveje vedou od

klubovny různými směry mezi samými domy.

Když se z výšky podíváte na Las Vegas

a jeho okolí – lhostejno, zda z letadla

nebo jen na googlu – uvidíte městskou

aglomeraci, která vykousla své místečko

z bezútěšné pouště. Poušť, domy, poušť.

Když klesnete níž, objevíte v té šedohnědé krajině zelené flíčky. Parky? Kdepak! Golfová hřiště! Jinou souvislou zeleň

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

peníze ve snaze zbohatnout, nebo si jen

užít v magickém světě sázek.

Ale čas se tady dá strávit i jinak než

utrácením tisíců dolarů v halách bez

oken, kde nepoznáte, jestli je den nebo

noc, a kde se provoz nezastavuje. Můžete být venku, na čerstvém vzduchu,

v nádherném prostředí, kde výrazné

NA STRIPU SE RUŠÍ HŘIŠTĚ

Tři hřiště leží v bezprostřední blízkosti

Stripu. Jedním z nich je Wynn, hřiště

s krátkou, leč barvitou historií. Steve

Wynn, developer kasin a hotelů, vnesl do

Vegas (se svou mánií šokovat) spoustu

skoro nepředstavitelných atrakcí, které

můžeme obdivovat, nebo považovat za

59