INSTRUKCE | Mentální trénink

Limity a různá omezení

si v hlavě tvoříme sami

Není žádné tajemství, že jsme to pravě my sami, kdo ovládáme své myšlení. Regulujeme ho a snažíme se ho navádět tím správným směrem. Je to ale vždy pravda,

daří se nám to?

Text: Andrea Změlíková

Stává se vám někdy, že ať děláte, co děláte, myšlení si stejně udělá, co chce,

a většinou je to směr, který nikam nevede

a spíše vám vytváří problémy a brání vám

produktivně jednat? Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že limity a omezení si

v hlavě vytváříme sami. Netvoříme si je

vědomě, ale aniž bychom o tom moc přemýšleli, objeví se nevědomky. Automaticky začnou blokovat vše, co by nás posunulo kupředu k našemu cíli.

Jsme to my, naše myšlenky, naše

mysl, naše hlava a jedině my máme

tu moc s tím něco udělat a změnit to!

Nenechte se spoutávat vlastními limity v hlavě.

30 | GOLF

Kde jsou naše limity, dosáhli jsme je už,

nebo ještě máme prostor se zlepšovat?

Občas se může stát, že na své hranice narazíme. Víme ale s určitostí, že jsme dosáhli

svých limitů a hranic? Co když to není strop,

co když můžeme své limity posouvat?

Neblokujme si možnosti a vytvořme si vysoké cíle. Nastavme si v hlavě, že jsou naše

limity výše, a zrušme veškerá omezení, která

nám určují druzí nebo která máme naprogramovaná v hlavě na základě předešlých

zkušeností.

Co když to může být vše jinak? Pokusme

se to zjistit pomocí nových programů

a vytvořme si nové vzorce myšlení a chování, které nám nebudou určovat již dopředu, kde máme limity, a omezovat nás

na cestě k úspěchu.

Vystupme z poklidné komfortní zóny,

kde se cítíme v bezpečí, ale kde nás

nic nového nečeká. Sice nám poskytuje

komfort, ale nedovolí nám dosáhnout

vyšších met, nic nás již nenaučí. Vykročme směle do neznámého prostoru, prožijme určité nepohodlí

a nelimitujme se! Tam je úspěch a vše

záleží na naší hlavě. Na našem vnitřním