DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Jižní Čechy

Jindřichův Hradec

se představuje

Jindřichův Hradec patří mezi nejvzácnější historická sídla, kde i v současné době dýchá na návštěvníka minulá sláva jeho obyvatel. Historický význam města je doložen

mnohými dokumenty, a tak je zřejmé, že v dějinách sehrálo město samotné i jeho

majitelé velmi důležitou úlohu.

Páni z Hradce, rod Slavatů, a nakonec

i Černínů patří mezi nejvýznamnější

rody českého království a jméno Jindřichova Hradce je tak známo nejen

76 | GOLF

v Čechách, ale i v zahraničí. O historickém bohatství města nad Vajgarem

zkrátka nemůže být pochyb. Především díky němu získal Jindřichův Hradec

prestižní ocenění Historické město

roku 2007.

Městská památková rezervace o rozloze

zhruba 21 ha zabírá území centra města