DOMÁCÍ HŘIŠTĚ | Dolní Dobrouč

Citlivé zasazení do okolní přírody vystihuje dobroučské hřiště naprosto dokonale.

Už jste byli v Dobrouči?

Golf Dobrouč, nové přírodní 18jamkové, plně zavlažované hřiště je rodinným projektem, pro který se nadchl Petr Kolář se svou ženou Hankou. Jejich obdiv k malebné

krajině a záliba v golfu dala vzniknout tomuto golfovému hřišti. K realizaci jejich

krásného snu se připojila i mladší dcera Petra Rychetská.

Text: Golf Dobrouč, Foto: Lukáš Pelech

„Prvotní nápad – postavit právě tady golfové hřiště – vznikl na místě, kterému se

v rodině říká „U dědova stromu“. Tady se

děda Jirka vždy zastavil a říkal nám: Nespěchejte, podívejte se, jak je tady krásně!

Děda tady s námi už není, ale my cítíme,

jako kdyby tu stále byl,“ dodává Petr Kolář.

A tak začala dlouhá etapa kupování malých pozemků. Často se stalo, když se

koupě podařila, že babička Eliška zavzpomínala a řekla: „Vidíš, Péťo, tak tohle pole

66 | GOLF

jsi zase vrátil do rodiny.“ Celkem prozaicky

velkou část těchto pozemků kdysi propil

Eliščin praděda.

Zdejší hřiště je jedinečné i tím, že

v roce 2017 farář Zbigniew Czendlik, sám

nadšený golfista, dal tomuto dílu boží

požehnání. Pamětní kámen věnovala

právě babička Eliška, která již bohužel

dohlíží a drží nám nahoře palce spolu

s dědou Jirkou.

Malebné kopečky přímo inspirují k myšlence vzít golfové hole a vyrazit. Třebaže

měl Petr Kolář celý pozemek „nachozený“

a vlastně všechny jamky v duchu usazené,

přizval ke spolupráci tehdy začínajícího

architekta Jakuba Červenku. Ten měl za

úkol vše „učesat“ tak, jak je třeba podle

všech norem a pravidel.

Vzniklo tak hřiště, kde se, i podle ohlasů,

podařilo zachovat úžasnou dobroučskou

krajinu. Prudké svahy, milá údolí a vzrostlé