ROZHOVOR | Pavel Pniak

Pohled na úvodní jamku šilheřovické osmnáctky

stejně postavený projekt naleznou

golfisté v Rakousku v Golfclubu

Schloss Schönborn. A také jsou

v roce jedna. V roce jedna druhé

padesátky své existence. O důvod

navíc vrátit se s generálním sekretářem klubu Pavlem Pniakem k úplným začátkům hřiště i zeptat se na

jejich plány budoucí.

Iniciátor založení klubu a golfového hřiště se 50. výročí nedožil,

nicméně jeho paní Alžběta, která

rovněž stála u zrodu golfu v Šilheřovicích, s členy i příznivci vašeho klubu toto výročí stále slaví

při tradičním Memoriálu ing. Jana

Cieslara…

Je to až neuvěřitelné a současně inspirující. S paní Alžbětou Cieslarovou jsme

loni v nové klubovně společně pokřtili

nejen vydání publikace k 50. výročí založení. Měli jsme tu čest oslavit i její sté

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

narozeniny, které připadly na den konání

Memoriálu Jana Cieslara. První dáma našeho klubu, rád použiji spojení skutečná

„prvorepubliková dáma“, byla při oslavách v kondici, jakou se v tomto věku

může pyšnit málokdo. A jestli nás kromě

tohoto faktu něco potěšilo, pak její laskavá slova díků. Jsou pro nás potvrzením

toho, že se nám daří udržovat původní

záměr našich „zakladatelů“. Patří jí hluboký obdiv všech členů klubu a ti přítomní to dali svým potleskem a gratulacemi patřičně najevo.

Dle fotek v knize vydané k 50. výročí máte více než bohatý fotografický archiv. Dochovala se ale například první skórekarta z roku 1971

či původní plány z roku 1968?

Při přípravě takovéto publikace je jednoznačnou výhodou nepřetržitý klubový

život. Je mezi námi dostatek pamětníků

a členové klubu velmi rádi zapůjčili své

golfové archivy. Našly se tištěné zpravodaje ročníků Ostravského turnaje, skórekarty a další materiály. Mezi jinými

poklady i plánek hřiště z roku 1970 ze

zahajovacího turnaje.

Duby, buky, platany, rododendrony,

lípy… Jaké to je starat se, zvelebovat, modernizovat hřiště pod korunami stoletých velikánů? Daří se

stále vše udržovat v symbióze?

Máte pravdu, že tahle krása s sebou

nese na jedné straně úžasné kulisy pro

hru a na té druhé zvýšené nároky na

údržbu. Úpravy hřiště v takhle nádherném prostředí jsou opravdu neskutečně

motivační. Kvalitní hřiště je jedna věc,

která samozřejmě souvisí s dostupnými

finančními prostředky na rozvoj, změnu

designu a novou modelaci hracích ploch.

Pro nás je ale zároveň důležité správné

zakomponování hracích ploch a komunikačních cest do zámeckého parku. Vždyť

29