ROZHOVOR | Pavel Pniak

sousoším, Kančí brány u Evelinina jezera

a Ostravské brány v jihozápadní části

parku. Samozřejmě kromě toho pracujeme i na úpravách mobiliáře hřiště,

sjednocení vybavení odpališť a přirozeně

na úpravách hřiště směřující k vyšší kvalitě hracích ploch. Naší největší výzvou

je nicméně dokončení prací na novém

uspořádání hřiště, respektive umístění

všech osmnácti jamek pouze na vlastních pozemcích. Vzhledem k tomu,

že v současné době je stále ještě část

hracích ploch na pozemcích v nájmu, předpokládáme, že naplnění vize

„vlastního prostoru“ ponese své ovoce

jak z hlediska kvality, tak z hlediska

obtížnosti hřiště.

Alžběta Cieslarová při křtu knihy k 50. výročí založení klubu

to je to, co po nás zůstane pro další

generace jak golfistů, tak návštěvníků

parku. A jen osvětlím právní stav – máme

v majetku cca 74,3 ha pozemků zámeckého parku, kde je v části lokalizováno

golfové hřiště, současně je to nemovitá

kulturní památka a evropsky chráněná

lokalita, zároveň s veřejným přístupem

občanů. Takový drobný paradox – privátní majetek s veřejným vstupem, navíc

poskytnout co nejlepší služby, hřiště, servis a zároveň vyhovět veškerým zmiňovaným podmínkám.

Setkají se v letošní sezoně návštěvnici na hřišti s nějakými novinkami?

Na který z vašich turnajů byste je

pozval?

Každým rokem se snažíme pro golfisty

a návštěvníky připravit nějakou třešinku

Každým rokem se snažíme pro golfisty a návštěvníky

připravit nějakou třešinku na dortu. Tím největším

počinem v roce 2019–2020 je rekonstrukce

kulturních památek – velké Neptunovy kašny se

sousoším, Kančí brány u Evelinina jezera a Ostravské

brány v jihozápadní části parku.

pod dohledem památkářů. A tento mix

asi nejlépe vystihuje náročnost, se kterou se musíme vypořádávat při snaze

Historické dokumenty z doby založení

30 | GOLF

na dortu. Tím největším počinem v roce

2019–2020 je rekonstrukce kulturních

památek – velké Neptunovy kašny se

Na podzim jste pořádali turnaj

ke Dni stromů a na výsadbu formou příspěvků získali více než

40 000 Kč. Před pár týdny jste vysadili osmnáct nových stromů,

částečně od dárců, částečně ve

spolupráci s Tides Foundantion. Pořádáte podobné akce pravidelně?

Ano. Mimo vlastní výsadbu úspěšně spolupracujeme s firmou „Sázíme stromy“.

Ta zajišťuje v ČR dárce, finance ve spolupráci s The Origins Green The Planet

Fund of Tides Foundation a následně za

pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti

i členů klubu organizuje a provádí výsadbu stromů v potřebných lokalitách.

Sponzorská výsadba čítá již desítky vysazených stromů a doufáme, že tato

krásná a potřebná činnost bude pokračovat i nadále. Jak už jsem zmiňoval,

prostředí hřiště se snažíme zvelebovat

komplexně. Například vloni se nám po

dlouhé době, díky uměleckému kováři panu Bundilovi, který dodržel svůj

slib, podařilo vyměnit kované historické

lampy na můstku v blízkosti terasy.