LUKE DONALD | Krátká hra

Technika

patování

Soustřeďte se na základy a držte se jasného

plánu. Pokud k tomu přidáte poctivý trénink,

patování nebude dílem náhody či štěstí.

Nesmíte podceňovat ani základní úkony. Pravidelně kontrolujte

vyrovnání patru, polohu míčku i dráhu úderu.

Sám za tím účelem v tréninku využívám lanko, abych si ověřil,

kam míří líc hole. Soustředím se také na to, aby oči směřovaly

k míči zevnitř a ruce visely pod rameny, díky tomu se hlava patru

pohybuje po neutrální dráze. Abych minimalizoval rotaci hlavy

patru, svírám jej spíš dlaněmi než prsty. To všechno jsou předpoklady pro správný pat.

Pitch

V uplynulých letech se výuka této

rány proměnila. Profesionálové si nyní

míček posouvají víc dopředu, takže

mohou efektivněji využít bounce hole.

Šaft se drží ve vzpřímenější poloze

a nenaklání se dopředu. Ujistěte se, že

hůl je ve stejné pozici v založení i při

zásahu míče.

38 | GOLF