PATRICK REED | Skórování

Vítězná

mentalita

Zapomeňte na to, že chcete míček

pouze přiblížit jamce. Chcete-li být

úspěšní, musíte ke každému patu

přistupovat tak, že jej chcete proměnit. A je jedno, jak dlouhý pat vás

čeká. Green je ten nejlepší povrch, kde je tento agresivní

postoj na místě. Budujte si vítěznou mentalitu.

Trik spočívá v tom, že agresivita nesmí hraničit s lehkovážností. Nesmíte ztratit délkovou kontrolu a cit pro

rychlost. Pokud každý váš pat přejede jamku o půldruhého metru, spíš vás to nalomí, než aby vám takový přístup prospěl. Pokud tedy radím hrát agresivně, myslím

tím vybrat si správnou linii, zvolit odpovídající rychlost

a eliminovat všechny myšlenky, které vás odvádějí od

toho, abyste viděli míček padat do jamky.

Paleta

úderů

Krátká hra by měla být variabilní,

jedná se o širokou škálu úderů. Po

patru jsou wedge těmi nejdůležitějšími holemi v bagu, protože je užijete v bankru, okolí greenů, z ferveje i rafu. A třebaže řada

trenérů radí používat více wedží, já byl už v mládí okouzlen

Philem Mickelsonem a naučil jsem se hrát různé rány jedinou wedží. Pokud to zvládnete, pokryjete velkou část vzdáleností.

Variujte délku nápřahu, od pozice, kdy paže směřují na pomyslném ciferníku k deváté hodině a hůl je kolmo, přes pozici,

kdy je hůl rovnoběžně s povrchem, až po krátký nápřah, kdy

je šaft skloněný zhruba v úhlu 45°. Tomu odpovídá i impakt

a protažení. V prvním případě je hlava hole v impaktu před

rukama a v protažení se pravá ruka převaluje přes levou, ve

druhém případě je šaft rovný a pravá ruka se v protažení jen

lehce přetáčí, v posledním případě jsou ruce mírně před hlavou hole a rolování rukou v protažení je minimální.

32 | GOLF

Délka nápřahu a pozice šaftu

v impaktu se mění v závislosti

na délce rány.