9(ď.é5(/$;

1$%5(+80$/e+2'81$-$

• 18-JAMKOVÉ MAJSTROVSKÉ IHRISKO

• PAR 73, 6 492m

• 3 TYPY IHRISKA V JEDNOM - LESNATÉ,

S VODNÝMI PLOCHAMI, LINKSOVÉ

• 1(ý$.$1e35(9éâ(1,$35,-$0.(

• 71 PIESKOVÝCH BUNKROV

• VHODNÉ NA AMATÉRSKE

A PROFESIONÁLNE GOLFOVÉ TURNAJE

ZZZJROIVHGLQVN

1RYp2VDG\9HĐNpÒĐDQ\LQIR#JROIVHGLQVN