DRIVING | Etiketa

rukou i podšálek a přidržujte ho pod šálkem. Jakmile je podšálek s šálkem v úrovni

vaší hrudi, zvedněte z podšálku šálek pravou rukou a napijte se. Poté odložte šálek

zpět na podšálek a levou rukou odložte

obojí zpět na nízký stůl. Tento způsob

vám zajistí, že se nepotřísníte.

Jestliže sedíte u stolu, na „obyčejné“ židli,

smíte zvedat k ústům jen šálek. Šálek

opět položte na podšálek, nikdy ne na

prostý stůl. Pokud nepijete, šálek odložte.

Držet šálek kávy v dlaních jako čajový hrnek u zamrzlého rybníku není součástí

kávové kultury.

Třetí možností, jak si vychutnat krásné espresso nebo ristreto, je dát si jej na baru.

Přijít, objednat, vypít. Kávu v tomto případě pijete podobně jako u stolu, tedy

zvedáte jen šálek.

6. PEČIVO NEUKUSUJTE

Pečivo, které je mnohdy součástí servisu

kávy, nikdy neukusujte. Lámejte jej na

malé kousky a ty vkládejte do úst. Technika je jednoduchá a po několika málo

„tréninkových rohlících“ to budete zvládat elegantně. Vizuálně zkontrolujte, zda

pečivo neobsahuje nebezpečnou náplň,

kterou byste sebe nebo své okolí mohl

potřísnit.

Uchopte pečivo do pravé ruky, pomocí

prstů levé ruky si ulomte přesně to, co

chcete sníst. To, co vám zbylo v pravačce,

odložte na talířek nebo podšálek. Ulomený kousek v levé ruce vložte do úst.

Pokud jste si jistí, že přiložené pečivo,

často domácí sušenka nebo bonbon, bez

potíží vložíte do úst naráz, neulamujte.

Pokud si však nejste jistí, raději ulomte patřičný kousek.

7. VODU PŘED KÁVOU

V dobré kavárně je běžné, že společně

s kávou se na kovovém nebo porcelánovém podnose, kterou vám obsluha servíruje, objeví i doplňky ke konzumaci vaší

kávy. Mimo již zmíněný cukr, konvičku

s mlékem a pečivo by to měla být i sklenička o obsahu 0,5 dcl s neperlivou vodou

v pokojové teplotě.

Vodu, kterou máte na podnose s šálkem,

pijte vždy před kávou, nikdy ne po konzumaci kávy a nikdy ne společně s kávou. Voda slouží k neutralizaci vašich

chuťových pohárků, a je tedy nutné vypít

ji dříve než kávu. Pokud byste totiž vypili vodu po kávě, může toto gesto pro

baristu, který kávu připravil, znamenat,

že nic horšího jste ještě nepili a je nutné

to zapít.

8. PIKOLO NEEXISTUJE

Objednávejte si kávu správně. Nevím

zcela přesně, kde jsme my Češi přišli na to

říkat malé kávě italským výrazem „pikolo“.

Podezřívám z toho samotné Italy, kteří,

přibyvší do našich krajů těsně po revoluci,

dávali najevo českým číšníkům, že si žádají kávu malou. V italštině. Toto přídavné

jméno dostalo u nás statut jména podstatného a světový unikát byl na světě.

Pikolo neexistuje, neobjednávejte si jej.

Nazývejte tedy kávy správně, a to podle

obsahu vody v šálku: espresso, ristreto

nebo lungo. Nebo podle obsahu a formy

mléka v kávě: výrazy macchiato, cappuccino, café latte atd.

Přeji vám úspěch a radost. Na zelených

pláních golfových hřišť a také na místech

provoněných aromatem kávy.

INZERCE

GOLF COURSE

ŠILHEŘOVICE

Novotou zářící „Palmenhaus“ v Šilheřovicích

Po citlivé renovaci budovy historicky zvané „Palmenhaus“ v zámeckém parku v Šilheřovicích, která se realizovala v rámci

programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko 2014-2020, jako součást přeshraničního projektu „Šilheřovice a Krzyźanowice

– místo odpočinku a aktivity“, čeká na návštěvníky kultivovaný, historický, otevřený prostor, ve kterém se budou cítit příjemně.

Přestože prostoru dominuje sklo a oblouky, odlité na míru ještě v Rothschildových slévárnách, budete odcházet s pocitem, že

jste byli v klubovně jednadvacátého století. A pokud personálu vydrží i současné nadšení, nebudete zklamáni ani servisem.

A golf? To je jen další bonus navíc. Kde jinde byste hráli pohodově v letních vedrech, než na kvalitním mistrovském hřišti

uprostřed mohutných stromů, kde na každé jamce najdete dostatek stínu, to vše doplněné o krásné kulturní a přírodní

scenérie.

Takže volba letošního sezóny je jasná: Šilheřovice!

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

91

www.golf-ostrava.cz