Z písku hrajte agresivně

Pokud míček v bankru u greenu není

zabořený, pak z takové rány nemám

žádné obavy. Vždycky chci míček,

podobně jako při čipu nebo patu, poslat

do jamky. Zpravidla používám stejnou

wedge takřka na všechny krátké rány,

tudíž vím, jak se chová i při průchodu

pískem. Širší spodek má dostatečný

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

bounce na to, abych švihl agresivně. Právě v tom spočívá kouzlo úspěchu.

Nikdy si nepočínejte nejistě. Holí zasáhněte písek co nejblíže

míčku a udělte jí velkou rychlost. Představte si, jak širokým

spodkem hole „prásknete“ do povrchu písku přímo pod míčkem. Písek je ideální povrch k tomu, abyste vyprodukovali dostatek rotace, využijte této výhody. Švihněte a vytvořte pořádnou

písečnou spršku.

33