DRIVING | Nákup výbavy

Na golfové vybavení si bude třeba počkat

Doručování golfových holí a komponentů se od začátku roku potýká s řadou problémů. Už před Vánoci se v souvislosti s šířením nové mutace koronaviru snížil stav zaměstnanců odbavujících zásilky, snížily se také technické kapacity a do toho všeho

přišel BREXIT, který nás učí novým pravidlům. Leteckých spojů výrazně ubylo.

Text a foto: Anna Krčmářová

Chápeme reakce zákazníků, kteří jsou

zvyklí, že dostanou své hole na míru do

2 až 3 týdnů po objednání. Dnes se tato

doba prodloužila na dva měsíce.

Spojené království se stalo 1. 1. 2021 třetí

zemí. Dohoda o obchodu a spolupráci

mezi Spojeným královstvím a Evropskou

unií je od začátku roku do současnosti

v provizorním režimu. Nová pravidla,

která nastala, se dotkla administrativních změn na obou stranách. Pro vývoz

zboží jsou vyžadovány podrobnější údaje

a pro každou zásilku celní prohlášení, na

zboží mohou být uvaleny kontroly, sazby

se mění podle výsledku celního odbavení. Čeho jsme se nejvíc obávali, je čas.

Tranzitní časy narůstají kvůli změnám

102 | GOLF

v pohybu přepravování zboží a případným celním kontrolám, u Spojeného království se prodloužily minimálně o 4 pracovní dny.

obchodní faktura a nákladový list, celní

doklady musí být vytvořeny v tomto roce,

musíte mít EORI číslo, které může být

stejné jako vaše DIČ.

Golfové hole se převáží do TeeTime storu

přes Nizozemsko, které vyvinulo jednotný

systém PORTBASE. Systém je postavený

na spolupráci s vývozcem, dovozcem,

přepravcem i námořní přepravní společností. Vždy je nutné mít správně vyplněné

formuláře. Bez registrace, dokumentů,

notifikace příjezdu nebude umožněna

přeprava zboží.

Vzhledem ke všem skutečnostem, které

zde uvádíme, se vyskytl další problém,

a to s přepravní kapacitou z Asie do Evropy kvůli chybějícím kontejnerům, jež

jsou zaseknuté v Americe. To má za následek nedostatek golfových gripů a jiných komponentů pro opravu a servis

golfových holí.

A jaké dokumenty jsou potřeba k vývozu

zboží z Velké Británie? Celní deklarace,