INSTRUKCE | Chyby a jejich nápravy

směrem do špiček prstů u nohou. Posunem váhy dopředu jsou vrženy paže

a hlava hole dále od těla.

Instinktivní reakce hráčů na soket bývá

posunout postoj dále od míče. Domnívají

se, že tím zahrají míč spíše špičkou hlavy

hole. Tak to bohužel nefunguje. Problém to naopak ještě zhorší. Postoj dále

od míče vytvoří pocit, že na míček nedosáhnou a posunou váhu ještě více do špiček prstů u nohou.

JAK SE TOHOTO ÚDERU ZBAVIT?

Nejdříve je nutné naučit se správný postoj.

Následně pracovat na váze, která bude posouvána směrem k patám chodidel.

• Vzdálenost od míče je rozhodující.

Správné vzdálenosti dosáhnete tak,

že založíte nejdříve hůl za míč. Konec

gripu byl měl být svisle pod bradou,

zhruba ve vzdálenosti dlaně od stehna.

(Obr. 1)

• Při založení uvnitř bot zvedněte prsty

u nohou nahoru. Takto odpalujte míče.

Tímto cvičením přestanete posouvat váhu

směrem dopředu do prstů u nohou.

• Stejně tak můžete při založení podložit

špičky bot golfovým míčkem. Cvičení

bude mít podobný efekt.

(Obr. 2)

• Uvolněte intenzitu sevření golfové hole.

Pokud držíte hůl příliš pevně, hlava hole

se nemůže v průběhu švihu volně pohybovat – otevírat a zavírat.

• Následně zapracujte na úpravě dráhy

švihu pomocí cvičení, při kterém při založení za míček položíte ještě jedem

míček těsně nad konec úderové plochy založené hole. Zahrajte ránu a pokuste se odpálit míček tak, aby se míč

umístěný nad špičku hlavy hole nepohnul. Přivoďte si pocit paží blíže u těla

a kontaktu s míčem více na špičce hlavy

hole. Pokud budete trefovat oba míče

současně, pokračujte ve cvičení a znásobte úsilí podržet paže u těla a zasáhnout míček na špičce hole. Toto cvičení

už pomohlo mnoha hráčům a opravdu

funguje. Tak to nevzdávejte a zbavte se

jednou pro vždy úderu zvaného soket.

(Obr. 3)

GOLFOVÉ MÝTY VE VÝUCE GOLFU

Traduje se, že obvykle stačí jediná univerzální rada, která vám pomůže zásadním

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

Obr. 2 – Podložení špiček bot míčkem pomáhá přenosu váhy k patám.

Obr. 3 – Cvičení sloužící k úpravě dráhy švihu

způsobem zlepšit herní výkonnost a stát

se úspěšným golfistou. Existuje celá řada

golfových trenérů a hráčů, kteří prohlašují, že ji znají a mají.

Už jen sama existence tolika zaručených,

univerzálních rad je podivná a ze zkušenosti víme, že nic takového neexistuje.

Například tip, který potřeboval Greg Norman ve stresových situacích, aby nepushoval míče doprava, je naprosto odlišný

od tipu pro Toma Lehmana, který mu ve

stejných situacích pomáhal předcházet

pull-hookům.

Přestože všichni chceme věřit tomu,

že občas stačí jeden „univerzální tip“,

aby to fungovalo. Omyl, nic takového,

co nám pomůže jednoduše dosáhnout

úspěchu, bohužel neexistuje. Každý hráč

musí správně identifikovat příčinu svého

problému a věnovat hodně času jeho

odstranění.

Ing. MARTIN PETERKA, B.Sc.

PGA GB & I

www.pcga.cz

pcga@pcga.cz

35