ÁLVARO QUIRÓS | Dlouhá hra

Rotace

Pokud jen zdvihnete drajvr strmě vzhůru a švihnete po příkré rovině, nikdy

míči nepředáte maximální energii. Chcete-li

množství energie maximalizovat, musíte rotovat

trupem a švihat dokola, namísto pohybu nahoru

a dolů. Otáčejte trup, ne paže, tím zploštíte rovinu švihu.

Uvolnění

paží

Ono známé „release“. Postupné

zapojování rukou do úderu.

Všimněte si, jak se pravá ruka

zcela otočí kolem levé a jak

zápěstí rotují po impaktu. Zde vidíte dokončené uvolnění zápěstí, které probíhá volně, prakticky nevědomky.

Jde o naučený a zažitý pohyb. Často vídám amatéry, jak

v tomto bodě švihu svírají hůl příliš pevně. Hlava hole pak

ovšem nedokáže předstihnout ruce. Jestliže pak hlavu

hole zpomalíte, připravíte se tím o metry délky. Chcete-li

zahrát co nejdelší ránu, hlava hole musí dosáhnout maximální rychlosti, což souvisí s postupným uvolněním rukou,

zápěstí i paží.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z

27